دکتر ملک‌زاده برترین محقق ایران در تولید مدارک علمی/نویسندگان برتر در تعداد استناد مقالات

۰۶ دی
0

اطلاعات پایگاه اسکوپوس که دربردارنده داده‌های استنادی بیش از ۲۲ هزار نشریه علمی از سراسر دنیاست، نشان می‌دهد کل مدارک علمی منتشر شده محققان ایرانی که آذرماه سال جاری در مجلات نمایه شده اسکوپوس منتشر شده است، یک هزار و ۸۵۵ عنوان بوده که این مدارک ۱۸۲ استناد دریافت کرده‌اند.

در مقایسه با آبان ماه امسال، تعداد مدارک علمی ایران در آذر ماه، ۴۰۰ مدرک و تعداد استنادها نیز ۵ واحد افزایش داشته است.


حوزه‌های موضوعی برتر در تولید مدارک علمی

حوزه های مهندسی با ۴۴۷ مدرک، علوم پزشکی با ۴۰۹ مدرک ، علوم مواد با ۳۱۳ مدرک، شیمی با ۲۸۸ مدرک و فیزیک و نجوم با ۲۸۰ مدرک بیشترین مدارک علمی را منتشر کرده‌اند.


پراستنادترین مقاله آذر ماه امسال

بر همین اساس در میان مدارک علمی که بیش از ۴ استناد به خود اختصاص داده‌اند مقاله The applications of cone-beam computed tomography in endodontics: A review of literature با دریافت ۷ استناد، بیشترین تعداد استناد را در میان مدارک علمی کشور به خود اختصاص داده است.

نویسندگانی که دارای بیشترین مدرک علمی منتشره بوده‌اند

همچنین در این گزارش نویسندگانی که بیشترین مدرک علمی منتشر شده را داشته‌اند، دکتر رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و رییس پژوهشکده گوارش بیمارستان شریعتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۸ مقاله علمی و نیز دکتر شادپور ملک‌پور از گروه شیمی دانشگاه اصفهان با ۷ مقاله علمی، دکتر مسعود صلواتی نیاسری از موسسه نانوتکنولوژی دانشگاه کاشان با ۶ مقاله علمی، دکتر محمد محسن مومنی از گروه شیمی دانشگاه اصفهان و هرکدام با ۵ مقاله، بوده‌اند.


نویسندگان برتر بر اساس تعداد استناد مقالات

همچنین مقاله‌های منتشر شده مهتا فضل‌یاب از دانشگاه شهید بهشتی تهران با دریافت ۹ استناد، محمد جعفر اقبال با دریافت ۸ استناد، امیرحسین کیارودی ، یاسر صافی و محمد مهدی اقدسی هرکدام با دریافت ۷ استناد نویسندگان برتری هستند که مقالاتشان هفت یا بیش از هفت استناد دریافت کرده است.


دانشگاه‌های دارای بیشترین مقالات منتشره در آذر ماه

براساس گزارش دفتر علم‌سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، در آذر ماه سال جاری، دانشگاه های علوم پزشکی تهران با انتشار ۱۷۵ عنوان مقاله، دانشگاه تهران با ۱۶۱ عنوان مقاله و علوم پزشکی شهید بهشتی تهران با ۸۷ عنوان مقاله به ترتیب بیشترین تعداد مدارک علمی را کشور در آذرماه را بر اساس داده‌های پایگاه اسکوپوس منتشر کرده‌اند.

مقایسه اطلاعات استخراجی آبان و آذرماه سال جاری در خصوص دانشگاههای دارای بیشترین مقالات منتشره نشان می‌دهد دانشگاه تهران که رتبه اول آبان ماه را در میان دانشگاهها داشت با یک پله نزول رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر که رتبه سوم را در اختیار داشت با دو پله نزول رتبه پنجم را در آذرماه در اختیار دارد.


مجلاتی که ۱۵ یا بیش از ۱۵ مدارک علمی ایران را منتشر کرده‌اند

همچنین مجلات بین‌المللی Journal of the Iranian Chemical Societyبا انتشار ۳۵مدرک، Iranian Journal of Pharmaceutical Research با انتشار ۳۰ مدرک و Journal of Molecular Liquids با انتشار ۲۲ مدرک مجلاتی هستند که در آذرماه گذشته بیشترین تعداد مدارک علمی را از محققان ایرانی منتشر کرده‌اند.


کلید واژه‌های پرکاربرد آثار محققان ایران و جهان در حوزه‌های مهندسی و پزشکی آذرماه

گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با استخراج یک صد کلید واژه پرکاربرد آثار محققان ایران و جهان در حوزه‌های مهندسی و پزشکی آذرماه امکان مقایسه فعالیت‌های علمی ایران و جهان را در این حوزه‌ها فراهم کرده است.

بر اساس بسامد استفاده این کلید واژه ها در حوزه مهندسی جهان عبارتند از « Finite element method»، « Algorithms » و « Article»که به ترتیب با بسامد ۵۵۹، ۵۵۵ و ۵۱۱ و سه کلید واژه نخست مهندسی ایران به ترتیب واژه های«optimization»، «Scanning electron microscopy» و «Algorithms»با بسامد ۵۸، ۴۷ و ۴۰ بوده‌ است.

همچنین سه کلیدواژه پرکاربرد در حوزه پزشکی جهان نیز در ماه گذشته عبارتند از « Priority journal»، «Female» و «Male» به ترتیب با بسامد ۸۹۵۳، ۶۹۹۸ و ۶۸۶۰ و سه کلید واژه مهم ایران در این حوزه واژه های «Article»، «human»و «female»به ترتیب با بسامد ۲۳۶، ۲۰۷ و ۱۲۶ بوده است.

بر اساس این گزارش، کلیدواژه « Nonhuman» با بسامد ۲۵۴ در جهان از حوزه مهندسی و کلید واژه Treatment outcome» با بسامد ۷۱۹ در حوزه پزشکی،پرکاربردترین واژگانی هستند که در مقالات ایرانی کاربرد ندارند و در مقابل کلید واژه «electrochemical impedance spectroscopy» از حوزه مهندسی با ۱۲ بار استفاده و کلید واژه” Article” پرکاربردترین کلید واژه حوزه پزشکی ،هستند که در مقالات جهانی کاربرد ندارد.

گفتنی است کلید واژه های مشترک در حوزه مهندسی و پزشکی در ایران و جهان به ترتیب ۵۸ و ۶۱ کلید واژه مشترک است.

انتهای پیام

Source Article from http://isna.ir/fa/news/94100603284/دکتر-ملک-زاده-برترین-محقق-ایران-در-تولید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code