شناسایی ارقام دانه روغنی متحمل به سرما و خشکی در آذربایجان شرقی

۱۶ بهمن
0

معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان ‌شرقی گفت: از جمله تحقیقات انجام شده در مورد گیاهان روغنی می‌توان به شناسایی ارقام متحمل به سرما و خشکی، تعیین میزان بذر، تراکم کشت و زمان کشت دانه‌های روغنی، مشارکت در معرفی ارقام و تولید بذر در مقیاس انبوه اشاره کرد.

بهمن پاسبان اسلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه آذربایجان‌ شرقی، افزود: در این واحد پروژه‌های پژوهشی به‌ زراعی و به‌نژادی روی دانه‌های روغنی با اولویت کلزا و گلرنک انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: یکی از واحد‌های اصلی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، واحد دانه‌های روغنی است.

پاسبان اسلام از دستاوردهای محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان ‌شرقی گفت و افزود: از جمله دستاورد‌های واحد دانه‌های روغنی مشارکت اصلی در معرفی ارقام دانه روغنی گلرنگ شامل گلدشت، گل مهر، صفه و پدیده است.

معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌ شرقی یادآور شد: دانه روغنی گلرنگ برای کشت در اراضی مواجه با کمبود آب و شوری و کم بازده بسیار مناسب بوده و در الگوی کشت حاشیه شرقی دریاچه ارومیه جایگاه خاصی دارد.

وی ادامه داد: همچنین دانه روغنی کلزا جزو معدود دانه‌های روغنی است که از قابلیت سازگاری و کشت گسترده‌ای در شرایط اقلیمی کشور دارد و مشارکت فعال در معرفی رقم کلزای احمدی نیز از فعالیت واحد دانه‌های روغنی این مرکز بوده است.

معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به توانایی دانه روغنی گلرنگ در تحمل شوری یادآور شد: سطح وسیعی از اراضی زراعی حاشیه دریاچه ارومیه و دشت تبریز را اراضی کم بازده تشکیل می‌دهند و گلرنگ با تحمل به شوری و خشکی بالا جزو معدود گیاهان زراعی است که در این اراضی از آینده نوید‌ بخشی برخوردار است.

وی تشریح کرد: این مناطق به دلیل عدم دسترسی به آب در زمان شهریور ماه و اوایل پاییز امکان کاشت دانه‌های روغنی به صورت پاییزه فراهم نیست و نتایج بررسی میانگین عملکرد دانه نشان داد که گل مهر با ۴۷۸۲ کیلوگرم دانه در هکتار، مکزیک ۲۴۸ با ۴۹۲۲ کیلوگرم دانه در هکتار و مکزیک ۱۴ با ۴۴۲۰ کیلوگرم دانه در هکتار بیشترین عملکرد دانه را در شرایط آزمایش کسب کردند.

معاون پژوهشی و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ادامه داد: به نظر می‌رسد ژنوتیپ‌های مذکور از آینده نویدبخشی برای اراضی لب‌شور و مناطقی با آب لب‌شور به ویژه در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه برخوردار باشند.

وی با اشاره به تحقیقات انجام شده در مورد دانه روغنی کلزا گفت: نتایج آزمایش نشان دادند که اثر تنش کمبود آب روی عملکرد دانه معنی‌دار شد. به‌جز طلایه و زرفام سایر ارقام از دوره رشد و گلدهی مشابهی برخوردار بودند. Wpn-6، لیکورد و اُکاپی بیشترین تعداد خورجین در بوته را داشتند. مودنا وL155 از وزن هزار دانه کمتری برخوردار بودند، HL3721 و HL2012 بیشترین وزن هزار دانه را نشان دادند و این دو ژنوتیپ بیشترین عملکرد دانه را داشتند.

پاسبان اسلام تاکید کرد: نتایج آزمایش نشان دادند که تنش کمبود آب در هر دو مرحله گل دهی و پرشدن دانه باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه شد. در همه ژنوتیپ‌ها بیشترین عملکرد دانه به شرایط بدون تنش تعلق داشت. کمترین عملکرد دانه به طور میانگین در شرایط بروز تنش از مرحله گل دهی به‌دست آمد. در هر دو شرایط کمبود آب RGS003 بیشترین عملکرد دانه را نشان داد و در شرایط بروز تنش از مرحله گل دهی، زرفام نیز عملکرد بالاتری داشت.

انتهای پیام

Source Article from http://isna.ir/fa/news/94111610226/شناسایی-ارقام-دانه-روغنی-متحمل-به-سرما-و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code