سوالات امتحان نهایی درس جامعه شناسی ۲

پی دی اف
۳۰ تیر
2+

نمونه سوالات امتحان نهایی درس جامعه شناسی ۲

دوره های:

خرداد ۹۱ – ۹۲ – ۹۳

دی ماه ۹۱- ۹۲ – ۹۳

شهریورماه ۹۱ – ۹۲ – ۹۳

برای دانلود از دکمه ی زیر استفاده کنید:

 

پایان نامه کارشناسی بررسی منوگرافی روستای جفاکنده

پایان نامه
۱۵ تیر
0

در این پایان نامه می خوانیم : ده یا روستا یا قریه کوچکترین واحد اجتماعی مستقلی است که اجتماع روستایی را در خود جای می دهد و مبنا و محور بررسیهای روستایی شمرده می شود. روستا از مفاهیم جامعه شناختی است که در ترعیف و تحدید حدود آن میان جامعه شناسان توافق کامل وجود ندارد.
در یک تعریف گفته می شود که جامعه روستایی عبارت است از مطالعه و بررسی حیات اجتماعی افرادی که در محیط روستا زندگی می کنند و غالبا به تولید محصولات غذایی مشغولند.
موضوع بررسی در این پژوهش « بررسی منوگرافی (تک نگاری) روستای جفا کنده» است و محقق قصد دارد جامعه مورد نظر را (روستای جفاکنده) به طور ژرف و تقریبا همه جانبه مورد بررسی قرار دهد .

 

فهرست مطالب موجود در این پایان نامه:

طرح مسئله
اهمیت و ضرورت
جامعه شناسی روستایی
لغت ده و اجتماع روستایی
موقعیت سیاسی و جغرافیایی
ویژگی های محلی
وضعیت اجمالی زمینهای کشاورزی
وضعیت تاریخی
وضعیت جمعیتی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی و کشاورزی
وضعیت دامپروری
باغداری
صنایع روستایی
تاسیسات و تجهیزات
مرکز مخابرات
سازمانها و موسسات اجتماعی
نیازها و مشکلات
انتخابات سال ۸۵
فرهنگ و آداب و رسوم
طب عامیانه
نقش روستا در دفاع مقدس
تصاویر پیوستی
منابع و مآخذ