مقاله حسابرسی مستمر

حسابرسی مستمر
۲۱ دی
9+

دانلود مقاله حسابرسی مستمر

یکی از الزامات جامعه ای پویا و سالم برای فعالیت های مالی و اقتصادی، وجود فضای مطمئن و امن است.حسابرسان با دانش و تجربه خود، توانایی ایجاد چنین فضایی را دارند. حسابرسی مستمر به عنوان راهکاری برای حل مسائل پیش روی حسابرسان،راه درست اندیشیدن در مورد پاسخ هایی است که سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان در پی آنند. «ین و ژائو»

چکیده

تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات،تاثیر شگرفی بر فرایند گزارشگری شرکتها داشته و چالش های جدیدی را فراروی حسابرسان قرار داده است. برای اینکه اطلاعات مالی بی درنگ و مبتنی بر اینترنت دارای ارزش باشد ، تصمیم گیرندگان نیازدارند که شخص ثالثی نسبت به ایمن، دقیق و قابل اتکا بودن این اطلاعات به صورت بی درنگ اطمینان بخشی نماید، از این رو، روشهای دستی کنونی برای عصر الکترونیک کارامد نیست و در پاسخ به این نیاز، حسابرسی مستمر معرفی شده است. حسابرسان مستقل باید بدانند فناوری پیشرفته ، چگونه فرایندهای حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. آنان باید مهارتها و دانش لازم را بدست آورند تا بتوانند با استفاده از رویه هایی چون فرایند حسابرسی مستمر به حسابرسی معاملات الکترونیک و گزارشهای بی درنگ شرکتها بپردازند.

در این مقاله پس از پرداختن به تاریخچه و مفهوم حسابرسی مستمر، ابزارها، شیوه ها و الزمات مورد نیاز برای اجرای حسابرسی مستمر مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس ضمن اشاره به برخی چالشهای حسابرسی مستمر، شباهت ها و تفاوتهای آن با حسابرسی سنتی و چگونگی اجرای حسابرسی در عمل بیان می شود.

۱- مقدمه

امروزه پیشرفتهای فناوری در قلمروهایی چون تجارت الکترونیک و اینترنت، رشد سیستم های برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) سرعت پردازش و جهانی شدن تجارت همگی منجر به ایجاد ابزارهای هوشمندتری شده و رویه های کسب و کار و روش ثبت و ذخیره معاملات را تغییر داده اند. این پیشرفت ها علاوه بر افزایش توانایی مدیریت ، حسابرسان را در استخراج  و تحلیل بهتر داده های کلیدی برای تصمیم گیری توانا تر می کند

زبان توسعه پذیر گزارشگرى یا XBRL به زودی در نرم افزارهای حسابداری و گزارشگری به کار گرفته خواهد شد و بدین ترتیب امکان تهیه، انتشار، بررسی و استخراج بی درنگ (۲) اطلاعات مالی فراهم می شود.

در عصر حسابداری بی درنگ و ارتباطات ب یدرنگ، رویه های سنتى و مرسوم حسابرسی حتی اگر اثربخش هم باشد، اغلب بعد از وقوع تقلب یا اشتباه نتایج حسابرسی را با فاصله زمانی زیادی ارائه می کند. به علاوه رویه های حسابرسی جاری اشتباهات عمدی و سهوی را به طور کامل پوشش نداده و فقط بعداز وقوع آن و پس از آنکه تاثیر با اهمیتی بر شرکت گذارد، مشخص می سازد. براین اساس به کارگیری شیوه هایى برای کشف زودهنگام این اشتباهات ضرورت می یابد و این اطمینان بخشی بی درنگ می تواند به جلوگیری از اشتباهات عمدی یا سهوی کمک کند. این امر از طریق حسابرسی مستمر که عمدتا متکی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است به بهترین نحو قابل دستیابی است (فلوردى (۳ )و همکاران، ۲۰۰۶). استفاده از پدید ههای هوشمند( ۴)، ابزارهایی برای نظارت بهتر بر فرایندهای تجاری در اختیار مدیران و حسابرسان قرار می دهد. وارن و پارکر ادعا می کنند که این نر م افزارها به ویژه برای شرکتهای داراى فعالیتهای پرسرعت و پرحجم که محیط فناوری اطلاعات پیچیده تر و پیشرفته تری دارند (مانند بانکها و شرکتهای خدمات مالی) مناسب تر است. این قبیل سازمانها تمایل دارند تا فرایندی چون حسابرسی مستمر به نحو ى که مانع جریان داده ها  نشود، استقرار یابد (فلوردى، ۲۰۰۵) بیرستاکر و همکاران بر این باورند که تاکید حسابرسی از کشف دستی به کشف “فناوری محور”، تغییر یافت هاست (فلوردى و همکاران، ۲۰۰۶).

در اقتصاد امروزى بسیاری از اطلاعات به صورت الکترونیک ذخیره و مبادله مى شوند و تغییرات ناشی از آن در محیط حسابرسی، متخصصان حسابرسی را مجبور به حسابرسی شواهد الکترونیک کرده است.نگهدارى و مبادله الکترونیک داده ها از دو جنبه مهم بر متخصصان و حرفه حسابرسی تاثیر جدى دارد؛ اولین جنبه مربوط به تغییر در موضوع حسابرسی است، چرا که عملیات دستی به طور فزایند های جایگزین فرآیندهای خودکار شده است و بسیاری از کنترلهای داخلی امروزه توسط سیستم اطلاعاتی اجرا می شود. دومین موضوع مربوط به فشاری است که بر متخصصان حرفه حسابرسی برای ارائه خدمات کاملتر وارد می شود. مثلا شرکتهایی چون والمارت و جی سی پنی قصد دارند گزارشهای مالی وغیر مالی خود را به صورت هفتگی براى عموم منتشر کنند.

اما اغلب تصمیم گیرندگان در مورد مربوط بودن و قابلیت اتکای این اطلاعات تردید دارند؛ برای کاهش این نگرانیها نتایج حسابرسی باید همزمان با این اطلاعات یا حداقل با فاصله زمانی کمی بعد از آن منتشر شود. ظهور گزارشهای حسابداری بی درنگ فشار فزاینده ای برای ارائه خدمات حسابرسی بی درنگ یا حسابرسی مستمر بر حسابرسان وارد نموده است (لینگ یو (۵) و همکاران، ۲۰۰۶).

نیروی محرک تدوین قانون ساربنیزاکسلی در سال ۲۰۰۲ زیانهای هنگفتی بود که سهامداران شرکتهایی چون انرون و  ورلدکام متحمل شدند و اعتقاد بر این بود که قانون مزبور می تواند به کاهش ریسک سهامداران کمک کند. این قانون برای کاهش ریسک سهامداران، عملکرد حسابرسی سنتی را ارتقا و کنترلهای حاکم بر رویه های انجام خدمات اطمینان بخشی را افزایش داد. بسیاری از تحقیقاتی که عملی بودن حسابرسی مستمر را بررسی کردند، حسابرسی مستمر را پاسخی به قانون ساربنیزاکسلی (سال ۲۰۰۲ ) دانستند. این پژوهشها که عمدتاً درمورد اثربخشی حسابرسی مستمر بود به این مسأله که آیا حسابرسی مستمر می توانست مانع برخی رسوائی های مالی در ابتدای قرن بیست و یکم شود یا خیر، پرداخته اند. وازرلی و سایرین در سال ۲۰۰۲ نتیجه گرفتند که اگر فرایندهاى حسابرسی مستمر مستقر شده بود می توانست بسیاری از مشکلات عملیاتی انرون را شناسایى کرده و خیلی زودتر از آن که موضوع به یک بحران تبدیل شود، اخطارهاى لازم را ارائه کند. اگر از حسابرسی مستمر استفاده  م یشد، مبادلات غیر عادی داراى مقاصد خاص، می توانست کشف شود یا حداقل زمینه بررسیهای بیشتر توسط نهادهاى ذیربط را فراهم کند. دایگل و لمپ در سال ۲۰۰۳ نتیجه گرفتند که قانون ساربنیزاکسلی تقاضا برای حسابرسی مستمر را افزایش داده است. آنها چهار دلیل را برای این موضوع ذکر کردند که عبارتند از:

الزام مدیر ارشد اجرایی و مدیر مالی به ارائه تاییدیه، الزام مدیران به گزارش کفایت کنترل داخلی مرتبط با گزارشگری مالی براساس بخش ۴۰۴ و الزام حسابرسان مستقل به تایید این گزارش، تقاضا بر اساس بخشهای ۴۰۹ و ۴۱۱ برای افزایش سرعت گزارشگری در مورد تغییرات اساسی در وضعیت مالی شرکت و افشای مجدد ثبتهای اصلاحی پایان سال. به علاوه دولت آمریکا پس از انرون، به ویژه در سال ۲۰۰۲ گزارشگری فصلی یا گزارشگری متناوب تر را برای استفاده سرمایه گذاران پیشنهاد کرد. بنابراین حسابرسی

مستمر از طرف نهادهاى حسابداری و قانونگذاری مورد درخواست بوده و فعالیت هایى در جهت استقرار آن انجام شده است.(المصرى و همکاران، ۲۰۰۸ )

 

برای دانلود فایل کامل آن از باکس زیر استفاده کنید