دانلود آموزش نرم افزار حسابداری رافع ۷

رافع 7
۲۵ اردیبهشت
16+

در این پست نسخه جدید کتاب آموزش نرم افزار حسابداری رافع ۷ را برای شما قرار داده ایم.
با استفاده از این کتاب می توانید صفر تا صد کار با نرم افزار حسابداری رافع ۷ را فرا بگیرید و از آن استفاده کنید.
قابل ذکر است که نرم افزار حسابداری رافع ۷ ، نرم افزاریست که در دانشگاه های کشور ما به دانشجویان رشته حسابداری آموزش داده می شود.

برای دانلود از باکس زیر استفاده کنید

نقش سیستم سیاسی آلمان در توسعه همه جانبه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون

پایان نامه
۱۳ بهمن
0

پایان نامه نقش سیستم سیاسی آلمان در توسعه همه جانبه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

چکیده

نظام سیاسی رهیافتی نو در شناخت پدیده سیاسی و در برگیرنده نه تنها نهادهای سیاسی رسمی بلکه همه انواع فعالیت سیاسی در جامعه است.نوع نظام سیاسی کشور آلمان نقش بسزائی در تغییرات مثبت سیاسی و اقتصادی این کشور داشته است. بطور کلی مشخصه های کلی نظام سیاسی آلمان عبارتند از: قانون اساسی دمکراتیک ،جمهوری فدرالی و حکومت پارلمانی . رکن مهم نظام جدید آلمان پلورالیسم و عدم تمرکز بوده که عدم رعایت آن در گذشته آن همه فجایع به بار آورده بود . همچنین تعدد احزاب از اصول مهم این نظام می باشد. برای جلوگیری از تمرکز قدرت نیز ماده ۲۰ قانون پایه چنین مقرر می داشت که جمهوری فدرال آلمان یک دولت فدرال دمکراتیک و اجتماعی است. بالاخره بر تمام اینها باید اصل تفکیک قوا را افزود که کاملا در قانون پایه رعایت شده است .بدین ترتیب نظام جدید آلمان درردیف دمکراسیهای لیبرال مبتنی بر تعدد احزاب و پارلمان قرار می گیرد که فرق عمده آن با نظامهای انگلیس و فرانسه در فدرال بودن آن است.یکی از موثر ترین و با اهمیت ترین نتایج حکومتهای دمکراتیک که به عنوان حکومت قانون شناخته می شود این است که تمام رده های حکومتی از بالاترین رده تا  پایین ترین آن را در مقابل افکار عمومی ، پاسخگو و مسئول دانسته و به همه آنها در برابر قانون و نظام قضائی کشور یکسان نگریسته که بصورت جلوگیری از فساد اداری و مالی و در نتیجه شفافیت در کلیه جنبه های اداری یک کشور نمود پیدا می کند .بنابراین این نوع از پاسخگوئی و شفافیت در امورات کشور موجب ارتقاء سطح اعتماد ملی و از بین رفتن رانتها و روزنه هایی می گردد که از طریق آنها فاسدان اقتصادی ، قوانین و آئین نامه های موجود را دور زده و به ثروتهای کلان دست می یابند . در نتیجه با رعایت اصل شفافیت اداری و اقتصادی ، فضای کسب و کار رونق گرفته و راه برای ورود بخشهای کوچک و متوسط و خرده سرمایه گذار نیزدر بازار های اقتصادی داخلی و به موازات آن ، خارجی نیز باز شده و به فعالیتهای اقتصادی روی آورده و با توجه به اصل مهم اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار با غولهای اقتصادی در بخش دولتی برخورد نکرده و آزادانه و بدون هیچ محدودیتی به فعالیتهای سالم اقتصادی روی آورند. همانگونه که گفته شد نوع نظام سیاسی آلمان با توجه به ساختار دمکراتیک و نتایج ملموس آن ، نظیر دوام و پایداری سیاسی و نوع مدیریت سیاسی آن کشور که موجب ثبات طولانی سیاسی و اجتماعی برای این کشور گردیده منجر به نتایج درخشان اقتصادی برای کشور آلمان شده است .

 

واژه های کلیدی : نظام سیاسی ، دمکراسی ، حکومت پارلمانی ، جمهوری فدرالی ، توسعه همه جانبه

 

چکیده انگلیسی

Abstract
The political system of the new approach in understanding political phenomena and includes not only formal political institutions but also all kinds of political activities in the community. The political system of Germany ‘s political and economic role in the country has had a positive change . In general, the overall features of the German political system are: Democratic constitution , parliamentary government and a federal republic . An important element of the new German system of pluralism and decentralization of non-compliance in the past that had brought it all disasters . The multiplicity of parties from the first day he was admitted . To prevent the concentration of power in Article 20 of the Basic Law stipulates that the Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state . Finally, all these should be added that the principle of separation of powers is fully in compliance with the basic rules. Thus, a new system based on a multiplicity of parties and parliaments in Germany Drrdyf liberal democracies is the main difference between the systems is that it is a federal Britain and France . One of the most effective and the most important results of the democratic rule of law is known as this is all from the highest to the lowest echelons of government to the public , Accountable and responsible to know and they are all against the law and the judicial system , which looks identical to curb corruption and financial and thus the transparency in all administrative aspects of a country can be seen . So this kind of accountability and Promote trust and transparency in the country and the loss of rents and has openings through which economic evil , Bypass existing laws and regulations and to achieve massive wealth . As a result, compliance with the administrative and financial transparency , Business environment and the way of prosperity for small and medium sectors and Domestic economic and retail investors noted markets and parallel to it , Open and turned to foreign economic activities and according to the principle of social economy based on economic giants in the public sector did not hit the market and freely without any restrictions on their activities economically healthy . As mentioned with regard to the structure of the German political system democratic and its tangible results , Such as durability of the political and the political management of the country, which led to political instability. This has led to the country’s social and economic consequences for Germany is brilliant .
Keywords: Political system , Democracy , Parliamentary government , The Federal Republic, Comprehensive development

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
۱-۱- بیان مسئله
۲-۱- ضرورت انجام تحقیق
۳-۱- اهداف تحقیق
۴-۱- محدوده زمانی و مکانی تحقیق
۵-۱- پیشینه تحقیق
۶-۱- کلید واژه‌ها
الف) نظام سیاسی
ب) دمکراسی
ج) حکومت پارلمانی
د) جمهوری فدرالی
ذ) توسعه همه جانبه
-۱-۷ سوالات تحقیق
۸-۱- فرضیه های تحقیق
۹-۱- متغیرهای تحقیق
۱۰-۱- روش تحقیق
۱۱-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱۲-۱ چارچوب نظری محقق
فصل دوم تشریح نظام سیاسی آلمان
۲-۱ – نظام سیاسی آلمان
۲-۱-۱- مفهوم نظام
:۲-۱-۲ویژگیهای بنیادی یک نظام
۲-۱-۳- انواع نظام
۲-۲ – مفهوم نظام سیاسی
-۲-۲-۱نظام سیاسی آلمان
-۲-۲-۲ مشخصه های کلی نظام سیاسی آلمان
الف) قانون اساسی دمکراتیک
ب) جمهوری فدرالی
ج) حکومت پارلمانی
-۷ حکومت پارلمانی در آلمان
۸- ساختار نظام حزبی پارلمانی آلمان
فصل سوم ( شناخت مبانی نظام سیاسی آلمان )
۱-۳- مبانی نظام سیاسی آلمان
الف) اصول مهم قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان
ب) ماهیت نظام سیاسی آلمان
۱ – دمکراسی
الف – معنی و تعریف دمکراسی
ب – دمکراسی به مثابه فلسفه اجتماعی
ج – انواع دمکراسی
د) نقش اپوزیسیون در دمکراسی
ذ- احزاب سیاسی
۱) تعریف و ماهیت احزاب سیاسی
۲) خاستگاه احزاب سیاسی
۳) پایه های احزاب سیاسی
۴) کارویژه های احزاب سیاسی
ج) اصول و مبانی فکری و عملی دمکراسی های غربی
۱) اصول مشترک دمکراسی های غربی
الف) اصل مشروعیت
ب) اصل برابری
ج) اصل آزادی
۲) مکانیسمها و اسلوبهایی که اصول دمکراسی را تضمین می کند
۲-دولت رفاه
الف) دولت رفاه چیست
ب) خصوصیات دولت رفاه
ج) کارویژه های دولت رفاه
فصل چهارم ( نتایج و دستاوردهای اجرای نظام سیاسی آلمان )
بخش اول
الف) حوزه سیاسی
۱- سیاست داخلی
الف) تداوم و استمرار نظام سیاسی
ب ) جلوگیری از بروز کودتا یا انقلاب
ج) اتحاد مجدد شرق و غرب آلمان
۲- سیاست خارجی
الف) آلمان به عنوان شریکی در جهان
ب) سیاست خارجی آلمان
ج) خطوط اصلی سیاست خارجی آلمان
د) تلاش برای همگرایی اروپایی
ذ) آلمان به عنوان شریکی سازنده در اتحادیه اروپا
ر) آلمان شریکی مطلوب در عرصه بین المللی
ز) آلمان و مقوله حقوق بشر
س) نقش آلمان در اتحادیه اروپا
ش) ابتکارات جهت تعمیق و توسعه
ص) نقش آلمان در پارلمان اروپا
ض) وظایف آینده اتحادیه اروپا
ط) ماموریت های بین المللی برای صلح
ظ) فعالیت آلمان درسازمانهای بین المللی
ک) سیاست توسعه
م) شاخصهای حوزه سیاسی
۱ ) نظام سیاسی کشور عراق
۲) نظام سیاسی کشور لیبی
ب) حوزه اقتصادی
۱- جایگاه اقتصادی جمهوری فدرال آلمان
۲) آلمان مرکز پرقدرت اقتصادی در بازار جهانی
۳) صادرات
۴) سیاست اقتصادی
۵) نظام اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار
۶) مواجهه با بحران اقتصادی
۷) نوآوری برای بازارهای آینده
۸) بخش های قوی در صنعت و خدمات
۹) بخش خدمات
۱۰) شکوفایی اقتصاد فرهنگی و خلاقانه
۱۱) سرمایه گذاری در آلمان
۱۲) سرمایه گذاران بین المللی در آلمان
۱۳) فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۴) جنبه های مختلف اقتصادی آلمان
۱۵) سیاست اقتصاد خارجی
۱۷) شاخصهای حوزه اقتصادی
ج) حوزه اجتماعی
۱) جامعه ای دوستدار خانواده
۲) جامعه مدنی ، تلاش در جهت خدمت به جامعه
۳ ) سهم بزرگ زنان شاغل
۴ ) گرایش بیشتر به کار پاره وقت
۵ ) کلیسا و جوامع دینی
۶ ) آلمان کشور ورزش
۷ ) افزایش مشارکت مدنی
۸ ) اعطای تابعیت
۹) برابری حقوق زنان و مردان
۱۰ ) بیمه بیکاری
۱۱ ) بیمه بازنشستگی
۱۲ ) دولت اجتماعی
۱۳ ) تقسیم پستهای مدیریتی
۱۴ ) سطح تخصص
۱۵ ) مهاجرین و قانون مهاجرت
۱۶ ) در خصوص شادمانی، سیر وسفر ، فرهنگ روزمره و شیوه زندگی آلمان
۱۷)آلمان ، سرزمین گردشگران
۱۸) سایر جاذبه های گردشگری آلمانیها
۱۹ ) خوش فرمی ، مد و طراحی
۲۰ ) معماری با بیان
۲۱ ) کشاورزی آلمان
۲۲) شاخصهای حوزه اجتماعی
د)حوزه آموزش، علم، پژوهش
۱) رقابت جهانی برای جذب بهترین مغزها
۲) اصلاحات برای ورود به عرصه رقابت بین المللی
۳ ) نظام آموزش عالی
۴ ) فعالیت گسترده پژوهشی توسط بخش خصوصی
۵ )آموزش در مدرسه
۶ ) نظام دوگانه آموزش حرفه ای
۷ ) اختراعات و نوآوری ها در آلمان فدرال (۱۹۴۹-۲۰۰۸)
۸ ) برندگان آلمانی جایزه نوبل
۹) شاخصهای حوزه علمی و پژوهشی
ذ) حوزه فرهنگ
الف) جنبه های مختلف عرصه فرهنگ در آلمان
۱- ادبیات
۲- تئاتر ، ژانری که همواره در حال کشفی جدید است
۳) موسیقی ، طیفی سرزنده از سبک ها
۴) سینما ، تاریخ موفقیت آمیز تصاویر متحرک
۵) هنرهای تجسمی ، میدانی برای ایده های جدید
۶) آلمانی ، یک زبان خارجی جذاب
۷) رسانه ها ، نظامی با وجوه متنوع
۸) عرصه مطبوعات ، دنیای روزنامه ای چندصدایی
۹) اینترنت و رسانه های اجتماعی ، یک دنیای جدید
۱۰) عرصه رادیو و تلویزیون ، نظامی دو گانه
۱۱) سیاست های فرهنگی در خارج
۱۲ ) استفاده از رسانه ها
۱۳ ) اقتصاد ، هنر و خلاقیت
۱۴ ) بازار کتاب

۱۵ ) بنیاد فرهنگی دولت فدرال
۱۶ ) جایزه فیلم آلمان
۱۷ ) جشنواره ها
۱۸ ) دکومنتا

۱۹ ) فعالیت فرهنگی ایالات

۲۰ ) نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت
۲۱) شاخصهای حوزه فرهنگ و هنر
ر) حوزه زیست محیطی
(۱مسیرهایی جهت دست یابی به سیاستی مدرن و پایدار برای حفظ شرایط اقلیمی و انرژی
الف ) انرژی اتمی
ب) گازهای گلخانه ای وفعالیت در جهت کاهش آن
ج) انرژی های تجدید شونده
د ) ضرورت همکاری بین المللی برای حفظ شرایط اقلیمی
ذ ) معاهده شرایط اقلیمی
بخش دوم
آلمان به عنوان یکی از پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشورهای جهان
۱- مفهوم رشد و توسعه
۲- تقسیم بندی جوامع براساس سطح توسعه آنها
۳- معیارهای سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع
۴- شاخص کیفیت زندگی ، معیاری برای سنجش رفاه انسان
۵ – آلمان به عنوان کشور توسعه یافته
۶) جهانی شدن اقتصاد ، محیط زیست و توسعه پایدار
الف) مفهوم توسعه پایدار
ب) محیط زیست و اجزای آن
ج) جهانی شدن اقتصاد ، توسعه پایدار و محیط زیست
د)چگونگی تحقق توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست
ر) آلمان پیشتاز توسعه پایدار
فصل پنجم نتیجه گیری
۱) دست یابی به اهداف تحقیق
۲) دلایل عمده تاثیرگذاری نظام سیاسی آلمان بر نتایج مهم اقتصادی این کشور
۳) مهمترین مزایای شکل حکومت دمکراسی

۴) تائید و اثبات فرضیه های تحقیق

منابع و مآخذ

 

در فایل دانلودی که به صورت فشرده شده است یک فایل شامل متن کامل و آماده ی چاپ پایان نامه ، و دو فایل نیز برای ارائه و دفاع وجود دارد که به صورت خلاصه است.

 

برای دریافت این پایان نامه  ۱۹۹ صفحه ای لطفا ابتدا مبلغ ۶۱۰۰۰ تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود برای شما نمایش داده شود

تعداد صفحات: ۱۹۹

فرمت: docx

حجم: ۶٫۴ مگابایت

قیمت: ۶۱۰۰۰ تومان