مجموعه نمونه سوالات کلاس پنجم ابتدایی، نوبت اول

نمونه سوال
۰۶ آبان
1+

مجموعه نمونه سوالات کلاس پنجم ابتدایی، نوبت اول

شامل:

امتحان املا

امتحان جغرافیا

امتحان انشاء

امتحان علوم

امتحان تاریخ و مدنی

امتحان ریاضی

 

میتوانید از طریق دکمه ی زیر دانلود کنید: