پایان نامه بررسی روتینگ پروتکلها در شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری
۱۱ بهمن
0

پایان نامه بررسی روتینگ پروتکلها در شبکه های کامپیوتری

چکیده

امروزه علم کامپیوتر به حدی پیشرفت کرده که بسیاری از علوم دیگر پیشرفتشان وابسته به علم کامپیوتر می باشد. شبکه های کامپیوتری به حدی پیشرفت کرده اند که توانسته اند جهان را به یک دهکده علمی کوچک تبدیل نمایند. برای برقراری ارتباط بین این شبکه ها نیازمند به یک ستون فقرات می باشیم، این شبکه زیربنایی که از تعداد زیادی مسیریاب تشکیل شده است وظیفه انتقال اطلاعات را دارد. بر روی این مسیریاب ها باید الگوریتهایی اجرا شوند تا بتوانند بهترین مسیر را برای انتقال اطلاعات در این دهکده را انتخاب کنند.

مجموعه مطالبی که در اختیار شما خواننده گرامی است پژوهشی در رابطه با مسیر یابی در شبکه های جهانی اینترنت و بررسی الگوریتم های مسیریابی متفاوت ، تجزیه و تحلیل، نحوه پیاده سازی این الگوریتم ها به صورت کاربردی می باشد.

 

برای دانلود این پایان نامه از باکس زیر استفاده کنید

 

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری
۰۳ شهریور
0

شبکه های کامپیوتری:

یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها وماننداینهاهستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است

پاورپوینت کامل شبکه های کامپیوتری را می توانید از طریق دکمه ی زیر دانلود کنید:

 

پایان نامه کارشناسی اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

پایان نامه
۲۸ تیر
0

پایان نامه کارشناسی اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.

فهرست مطالب این پایان نامه

چکیده

فصل اول مقدمه

۱-۱- پیشگفتار

۱-۲- رئوس مطالب

۱-۳- تاریخچه

فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

۲-۱- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

۲-۲- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت

۲-۳- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه

۲-۴- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)

۲-۵- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه

فصل سوم: کنترل مقاوم

۳-۱-کنترل مقاوم

۳-۲- مسئله کنترل مقاوم

۳-۲-۱- مدل سیستم

۳-۲-۲- عدم قطعیت در مدلسازی

۳-۳- تاریخچه کنترل مقاوم

۳-۳-۱- سیر پیشرفت تئوری

۳-۳-۲- معرفی شاخه های کنترل مقاوم

۳-۴- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال

۳-۴-۱- بیان مسئله

۳-۴-۲- تعاریف و مقدمات

۳-۴-۴-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick

۳-۴-۵- طراحی کنترل کننده

۳-۵- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای

۳-۵-۱- مقدمه و تعاریف لازم

۲-۵-۳- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای

۳-۵-۳- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا

فصل چهارم  : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

۴-۱- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

۴-۲- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick.

برای سیستم های قدرت تک ماشینه

۴-۲-۱- مدل سیستم

۴-۲-۲- طرح یک مثال

۴-۲-۳ – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick

۴-۲-۲- بررسی نتایج.

۴-۲-۵- نقدی بر مقاله

۴-۳- بررسی پایداری دینامیکییک سیستم قدرت چند ماشینه

۴-۳-۱- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه

۴-۳-۲- مشخصات یک سیستم چند ماشینه

۴-۳-۳-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت

۴-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله

۴-۴- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه

۴-۴-۱- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی

۴-۴-۲- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای

۴-۴-۳-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی

۴-۴-۴- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم

۴-۴-۵- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم

۴-۵- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (۲)

۴-۵-۱- جمع بندی مطالب

۴-۵-۲-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار

۴-۵-۳- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید

۴-۵-۴- نتیجه گیری

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

۵-۱- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

۵-۲- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها

۵-۲-۱- تداخل PSS‌ها

۵-۲-۲- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه

۵-۲-۳- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ

انتخاب مجموعه مدلهای طراحی

۵-۲-۴-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری

۵-۳- طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت

۵-۳-۱) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه

تنظیم کننده  های خطی

۵-۳-۲-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه

۵-۳-۳-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم

۵-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله

فصل ششم : بیان نتایج

۶-۱- بیان نتایج

۶-۲- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر

مراجع

 

لینک دانلود این پایان نامه ۱۱۹ صفحه ای را میتوانید پس از پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر مشاهده کنید:

عنوان فایل: پایان نامه اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

تعداد صفحات ۱۱۹

آماده چاپ: بله

حجم فایل: ۳٫۵ مگابایت

فرمت دانلودی: zip

فرمت پایان نامه: docx

پایان نامه کارشناسی : شبکه های حسگر بی سیم

پایان نامه
۱۱ تیر
0

در این پروژه در مورد شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده است.
هم چنین مزایا ، معایب ، خصوصیات ، کاربردها و عملکردهای شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

همین طور شبکه های حسگر بی سیم که از نامشان هم پیداست شبکه هایی هستند که بدون سیم می باشند و اطلاعات را به صورت سیگنال دریافت می کنند مانند شبکه بی سیم Wire less.

 

 

مطالب پایان نامه شامل موارد زیر است:

فصل اول : شبکه های حسگر بی سیم

۱-۱ مقدمه ای بر شبکه های حسگربی سیم
۱-۲ تاریخچه شبکه های حسگر
۱-۳ معماری مجزای در حسگرهای بی سیم
۱-۴ معماری شبکه های حسگرهای بی سیم
۱-۵ شبکه توری mesh network
۱-۶ زیگ بی Zig Bee

فصل دوم : کاربرد شبکه های حسگر بی سیم

۲-۱ کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم APPLICATIONS of Wireless Sensor Networks
۲-۲ نظارت برسازه های بهداشتی– سازه های هوشمند
۲-۳ اتوماسیون(خودکاری سازی)صنعتی industrial automation
۲-۴ کاربردهای برجسته – نظارت سازه های شهری
۲-۵ پیشرفتهای آینده
۲-۶ شبکه های حسگر بی سیم
۲-۷ معماری یک شبکه حسگر بی سیم Multi hop
۲-۸ کاربردهای شبکه حسگر بی سیم
۲-۹ نظارت بر محیط شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۰ مشخصه های شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۱ سخت‌افزار در شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۲ استانداردهای شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۳ نرم‌افزارهای شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۴ سیستم‌عامل در شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۵ میان افزار شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۶ زبان برنامه نویسی شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۷ الگوریتم شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۸ تجسم فکری داده ها
۲-۱۹ شبکه های حسگر بی سیم و کاربردهای آن
۲-۲۰ خصوصیات مهم شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۱ کاربردهای نظامی شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۲ کاربردهای محیطی شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۳ کاربردهای بهداشتی شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۴ کاربردهای خانگی شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۵ کاربردهای تجاری شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۶ ویژگی‌های عمومی یک شبکه حسگر
۲-۲۷ چالش های شبکه حسگر
۲-۲۸ مزایای شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۹ معرفی شبکه‌های بی‌سیمWIFI

فصل سوم : WIMAX چیست ؟

۳-۱ WIMAX چیست
۳-۲ معرفی وایمکس
۳-۳ تفاوت WIMAX و Wi-Fi.
۳-۴ ویژگی های وایمکس
۳-۵ محدوده پوشش وسیع
۳-۶ استفاده در حال حرکت Mobility
۳-۷ کاربردهای WIMAX
۳-۸ طرز کار وایمکس
۳-۹ پروتکل‌های شبکه‌های بی سیم
۳-۱۰ پروتکل ۸۰۲٫۱۶
۳-۱۱ مشخصات IEEE ۸۰۲٫۱۶
۳-۱۲ آینده WIMAX.
۳-۱۳ ویژگی های WIMAX.
۳-۱۴ کاربرد شبکه های بی سیم حسگر
۳-۱۵ انواع شبکه های حسگر بیسیم.
۳-۱۶ اجزاء شبکه.
۳-۱۷ غوغای امواج
۳-۱۸ نتیجه گیری از شبکه های حسگر بی سیم

فهرست منابع
چکیده انگلیسی

 

این پایان نامه ی ۵۳ صفحه ای را در قالب دو فایل word  آماده ی چاپ می توانید از طریق دکمه ی زیر (پس از پرداخت) دانلود نمایید.

مشخصات:

حجم فایل:۳۰۴ کیلوبایت

تعداد صفحات:۵۳

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان