پایان نامه ارزیابی مکان گزینی کارگاه های مزاحم شهری با استفاده از تکنیک GIS

پایان نامه
۱۵ بهمن
0

پایان نامه ارزیابی مکان گزینی کارگاه های مزاحم شهری با استفاده از تکنیک GIS

مطالعه موردی شهر قائمشهر

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

چکیده

در اغلب شهرها عدم مکان گزینی بهینه عناصر خدماتی و کالبدی شهر، به ویژه کارگاههای مزاحم شهری، افزایش روزافزون مشکلات شهری و شهروندان را به دنبال دارد. لذا این امر لزوم استفاده از روشهای مؤثر در مکانیابی بهینه این مراکز را بیش از پیش آشکار ساخته است. هدف عمده این پژوهش، ارزیابی نحوه مکانگزینی و مشخص کردن محل استقرار مناسب کارگاههای مزاحم شهری در قائمشهر با توجه به استانداردها و ضوابط مکانیابی صنایع مزاحم می باشد. در این تحقیق با بهره گیری از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل شبکه، شعاع عملکردی و توزیع فضایی کارگاهها انجام و تجزیه و با استفاده از همپوشانی لایه ها برای مکانیابی بهینه کارگاههای مزاحم در این شهر اقدام شد. در این تحقیق برای هر یک از عوامل تأثیرگذار در مکانیابی کارگاههای مزاحم، لایه های مرتبط همچون سازگاری کاربری اراضی، همخوانی با طرح مصوب، نزدیکی به مراکز آتشنشانی، دسترسی به شریان های اصلی، حریم کارگاههای صنعتی موجود، شیب منطقه تهیه شد و با رویهم گذاری لایه های مذکور براساس الگوها و ضوابط مشخص، به تحلیل و بررسی آن پرداخته شد . نتایج حاصل از این پژوهش مشخص ساخت که مکان فعلی اکثر کارگاههای مزاحم در شهر قائمشهر با معیارهای علمی و ضرورتهای این کاربری مطابقت ندارد. در عین حال یافته های حاصل از این تحلیل نشان میدهد مسئولان شهری می توانند نیاز کنونی شهر قائم شهر به کارگاههای مزاحم شهری را با استفاده از مکانیابی با GIS برنامه ریزی نمایند.
واژگان کلیدی: مکان گزینی،کارگاههای مزاحم شهری،آلاینده های زیست محیطی،کالبد فیزیکی شهر،سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)

 

سرفصل های پایان نامه

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

فصل سوم: ویژگی های محدوده مورد مطالعه

فصل چهارم: یافته های توصیفی تحلیلی

فصل پنجم: آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

منابع و مآخذ

ضمائم

 

برای دریافت این پایان نامه ۱۶۸ صفحه ای لطفا ابتدا از طریق لینک زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۴۹٫۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود

تعداد صفحات: ۱۶۸

حجم:۳٫۹ مگابایت

فرمت:pdf و آماده چاپ

قیمت:۴۹٫۰۰۰ تومان