پایان نامه مقایسه بین شبکه های حسگر بی سیم با شبکه های موردی

پایان نامه
۱۵ بهمن
0

پایان نامه مقایسه بین شبکه های حسگر بی سیم با شبکه های موردی

چکیده

در این پروژه در مورد شبکه های موردی سیارو شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده است.هم چنین مزایا ، معایب ، خصوصیات ، کاربردها و عملکردهای شبکه های موردیسیارو شبکه های حسگر بیسیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. شبکه های موردی سیارجزء همان شبکه های محلی کامپیوتر است اما با این تفاوت که سیستم شبکه محلی موبایل ها نیز در آن قرار گرفته است. همین طور شبکه های حسگر بی سیم که از نامشان هم پیداست شبکه هایی هستند که بدون سیم می باشند و اطلاعات را به صورت سیگنال دریافت می کنند مانند شبکه بی سیم.
کلمات کلیدی:
کلیات تحقیق، شبکه های موردی، شبکه های بی سیم ادهاک، شبکه های حسگر بی سیم، کاربرد شبکه های حسگر بی سیم.

 

سرفصل های پایان نامه

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: شبکه های موردی

فصل سوم شبکه های بی سیم ادهاک

فصل چهارم: شبکه های حسگر بی سیم

فصل پنجم: کاربرد شبکه های حسگر بی سیم

منابع و مآخذ

 

برای دریافت این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۲۰٫۰۰۰ تومان اقدام کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود

تعداد صفحات: ۸۵

فرمت:pdf و آماده چاپ

حجم:۵۶۰ کیلوبایت

قیمت: ۲۰٫۰۰۰ تومان

 

پایان نامه ارزیابی مکان گزینی کارگاه های مزاحم شهری با استفاده از تکنیک GIS

پایان نامه
۱۵ بهمن
0

پایان نامه ارزیابی مکان گزینی کارگاه های مزاحم شهری با استفاده از تکنیک GIS

مطالعه موردی شهر قائمشهر

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

چکیده

در اغلب شهرها عدم مکان گزینی بهینه عناصر خدماتی و کالبدی شهر، به ویژه کارگاههای مزاحم شهری، افزایش روزافزون مشکلات شهری و شهروندان را به دنبال دارد. لذا این امر لزوم استفاده از روشهای مؤثر در مکانیابی بهینه این مراکز را بیش از پیش آشکار ساخته است. هدف عمده این پژوهش، ارزیابی نحوه مکانگزینی و مشخص کردن محل استقرار مناسب کارگاههای مزاحم شهری در قائمشهر با توجه به استانداردها و ضوابط مکانیابی صنایع مزاحم می باشد. در این تحقیق با بهره گیری از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل شبکه، شعاع عملکردی و توزیع فضایی کارگاهها انجام و تجزیه و با استفاده از همپوشانی لایه ها برای مکانیابی بهینه کارگاههای مزاحم در این شهر اقدام شد. در این تحقیق برای هر یک از عوامل تأثیرگذار در مکانیابی کارگاههای مزاحم، لایه های مرتبط همچون سازگاری کاربری اراضی، همخوانی با طرح مصوب، نزدیکی به مراکز آتشنشانی، دسترسی به شریان های اصلی، حریم کارگاههای صنعتی موجود، شیب منطقه تهیه شد و با رویهم گذاری لایه های مذکور براساس الگوها و ضوابط مشخص، به تحلیل و بررسی آن پرداخته شد . نتایج حاصل از این پژوهش مشخص ساخت که مکان فعلی اکثر کارگاههای مزاحم در شهر قائمشهر با معیارهای علمی و ضرورتهای این کاربری مطابقت ندارد. در عین حال یافته های حاصل از این تحلیل نشان میدهد مسئولان شهری می توانند نیاز کنونی شهر قائم شهر به کارگاههای مزاحم شهری را با استفاده از مکانیابی با GIS برنامه ریزی نمایند.
واژگان کلیدی: مکان گزینی،کارگاههای مزاحم شهری،آلاینده های زیست محیطی،کالبد فیزیکی شهر،سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)

 

سرفصل های پایان نامه

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

فصل سوم: ویژگی های محدوده مورد مطالعه

فصل چهارم: یافته های توصیفی تحلیلی

فصل پنجم: آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

منابع و مآخذ

ضمائم

 

برای دریافت این پایان نامه ۱۶۸ صفحه ای لطفا ابتدا از طریق لینک زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۴۹٫۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود

تعداد صفحات: ۱۶۸

حجم:۳٫۹ مگابایت

فرمت:pdf و آماده چاپ

قیمت:۴۹٫۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری – مالی از دیدگاه کارکنان

پایان نامه
۱۴ بهمن
2+

پایان نامه بررسی عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری – مالی از دیدگاه کارکنان

مطالعه موردی اداره امور مالیاتی شهرستان بندرگز

 

چکیده

فساد اداری و مالی از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را بطور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکل گیری مشکلات و بحرانهای اساسی در سراسر جامعه شده است.

فساد اداری باعث کاهش کارایی در استفاده از منابع می شود تحققات نیز نشان می دهد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه فساد اداری مهمترین عامل کاهش نرخ رشد اقتصادی است.

فساد رفتار منحرفی است که خودش را به شکل یک تجاوز از سیاستها ، جامعه یا اقتصاد که متناسب با شخص یا موسسه است نشان می دهد این تجاوز از عملکرد، در مورد خود شخص یا دیگران و به منظور دستیابی به یک مزیت برای خودش یا یک شخص سوم اتفاق می افتد در نتیجه یک آسیب یا نقض برای سیاستها، جامعه و یا اقتصاد انتظار می رود و یا رخ می دهد، اعمال فساد در توافق دوجانبه و دوستانه انجام می شود (رابل و دیگران، ۲۵، ۲۰۰۸)

این تحقیق با موضوع ، بررسی عوامل سازمانی و مدیریت موثر بر فساد اداری – مالی از دیدگاه کارکنان و به صورت موردی در اداره ی امور مالیاتی شهرستان بندرگز انجام گرفته است. اهدافی که در این تحقیق دنبال شده اند عبارتند از:

بررسی عوامل سازمانی و مدیریت موثر بر فساد اداری – مالی از دیدگاه کارکنان

عوامل مدیریتی موثر بر فساد اداری و مالی از دیدگاه کارکنان

عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری و مالی از دیدگاه کارکنان

این تحقیق به دنبال آن بوده است تا تاثیر عواملی همچون؛ عدم شفاف سازی قوانین و مقررات، وجود بی نظمی در سازمان، عدم ارزیابی ، کنترل و عملکرد درست در سازمان، بی هدفی مدیران، سیاست های تنبیهی نادرست پرسنل از طرف مدیران، ارتباط نامناسب مدیران با پرسنل را در بروز فساد اداری همچنین رتبه بندی عوامل سازمانی و مدیریت موثر بر فساد اداری و نظر کارمندان با سطح تحصیلات مختلف را در مورد عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری، با استفاده از آزمونهای دو جمله ای (Binominal test) ، آزمون تحلیل واریانس یکراهه (ANOVA) و آزمون فریدمن با بکارگیری نرم افزار SPSS نسخه ی ۱۶ مورد تحلیل و تفسیر قرار دهد.

 

سرفصلهای این پروژه

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

آناتومی فساد

انواع فساد

شکلهای فساد

تخلفات اداری

آثار ناشی از فساد و تخلفات اداری

علل و عوامل شکل گیری فساد اداری و مالی

عوامل تسهیل کننده فساد اداری

اقداماتی که تقاضای شهروندان را برای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش می دهد

اقداماتی که عرضه فساد اداری و مالی را از سوی کارکنان کاهش می دهد

رویکرد تبیین کننده فساد اداری

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری ، پیشنهادات ، محدودیتها

منابع

 

برای دریافت این پایان نامه ۸۵ صفحه ای لطفا ابتدا از طریق زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۲۵٫۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود

تعداد صفحات:۸۵

فرمت: pdf

حجم:۵٫۲ مگابایت

قیمت: ۲۵٫۰۰۰ تومان

 

تاثیر آگاهی معلمان از سطوح یادگیری در نظریه شناختی بلوم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

پایان نامه
۱۴ بهمن
0

پایان نامه تاثیر آگاهی معلمان از سطوح یادگیری در نظریه شناختی بلوم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

جهت دریافت کارشناسی ارشد

 

چکیده

این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش­های کاربردی و از شاخه ی توسعه ای و از لحاظ ماهیت و روش، جزء پژوهش­های توصیفی پیمایشی است.

جامعه آماری: جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بندرگز
می­باشد که در سال ۱۳۹۲ مشغول به کار می­باشند و بر اساس آمار ثبت شده در آموزش و پرورش شهرستان بندرگز تعداد آنها برابر با ۱۰۵ نفر می­­باشد. حجم نمونه: با توجه به حجم جامعه (۱۰۵) و مراجعه به جدول برآورد حجم نمونه مورگان، حجم نمونه پژوهش برابر با ۸۳ نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری: برای انتخاب نمونه های پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس مدارس معلمان مرد و زن استفاده گردید .ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که بر مبنای مبانی نظری و پیشینه های پژوهش تهیه گردیده و شامل ۱۸ سوال و ۶ مولفه اصلی با طیف پنج گزینه ای لیکرت بوده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر با ۷۹/۰ محاسبه گردیده است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش و داده­های حاصل از پرسشنامه­ها با استفاده از نرم افزار spss و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته­های پژوهش نشان داد که آگاهی معلمان از سطوح یادگیری دانش، درک و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بندرگز تاثیر دارد.

 

فهرست مطالب این پایان نامه

چکیده
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هدف¬های پژوهش
فرضیه¬های پژوهش
تعاریف واژه¬ها و اصطلاحات
الف) تعاریف نظری
ب)تعاریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه¬ی پژوهش
مقدمه
الف) مبانی نظری پژوهش
سطوح اهداف در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
اهداف غایی(آرمانی)
مقاصد آموزشی و پرورشی
دوره¬ی ابتدایی
اهداف دوره ابتدایی
پیشرفت تحصیلی
عوامل خانوادگی
نظریه یادگیری اجتماعی
انگیزش پیشرفت
نظریه هنری موری
نظریه مک کللند
ویژگیهای افراد دارای انگیزش بالا
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۲ـ کتاب¬های درسی و مواد آموزشی
۳- معلم، روش تدریس و تربیت معلم
۳-۱-تجربه معلمان
۳-۲- آماده کردن درس و نمره دادن
۳-۳- مهارت ها
۳-۴-تحصیلات عمومی
۳-۵-تحصیلات در زمینه تعلیم و تربیت
۴ـ مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل
۵ـ سازمان و تسهیلات مدرسه
۶ـ مدارس شهری و روستایی
۷- نقش مدیر مدرسه
۸ ـ آموزش از راه دور
یادگیری
مکاتب یادگیری
نظریه شناختی یادگیری بلوم
شناخت
فهمیدن
سطح فهمیدن به اجزای فرعی دیگری تقسیم می‏شود
به کار بستن
تحلیل
ترکیب
ارزش‏یابی و قضاوت
پیشینه¬ی پژوهش
الف) پژوهشات انجام شده در داخل کشور
ب) پژوهشات انجام شده در خارج از ایران
جمع¬بندی

فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری تحقیق ، نمونه و روش نمونه گیری
روش و ابزار گردآوری داده ها
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
مقدمه
بخش اول: توصیف جمعیت شناختی نمونه های پژوهش
بخش دوم : توصیف متغیرهای پژوهش
بخش سوم: بررسی فرضیه¬های پژوهش
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه¬گیری و پیشنهادها
خلاصه¬ی پژوهش
یافته¬های پژوهش
الف)یافته¬های توصیفی
ب)یافته¬های استنباطی
بحث و تفسیر
محدودیت¬های پژوهش
پیشنهادها
منابع
پیوست¬ها
چکیده انگلیسی

 

برای دریافت این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق لینک زیر مبلغ ۳۶٫۰۰۰ تومان واریز کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود

حجم:۳٫۳۲

تعداد صفحات: ۱۲۱

فرمت:doc

قیمت:۳۶٫۰۰۰ تومان

پایان نامه شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری در شهر گرگان

پایان نامه
۱۴ بهمن
2+

پایان نامه شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری در شهر گرگان

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

چکیده:
امروزه تاب آوری راهی مهم برای تقویت جوامع و شهر با استفاده از ظرفیت های آنها مطرح می شود و تعاریف، رویکردها، شاخص ها و مدل های سنجش و ارزیابی گوناگونی در زمینه تاب آوری شکل گرفته است. جوامع شهری برای بازگشت سریع به وضعیت پیش از بحران در زمان وقوع مخاطرات طبیعی به دنبال دست یابی به شرایطی هستند که تا حدودی از خسارات وارده کم نماید. به همین منظور شناخت و ارزیابی میزان خطر پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی و ریشه یابی علل ان برای رسیدن به شهر تاب آور ضروری می باشد. این پژوهش ازنوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری در شهر گرگان می پردازد. در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری شناسایی و تعریف عملیاتی و مفهومی شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه میدانی به وسیله مردم، اطلاعات مورد نیاز نواحی شش گانه به صورت تصادفی جمع آوری گردید.برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد، و در آخر با استفاده از امکانات تحلیلی و نمایشی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به مدل سازی و نمایش میزان تاب آوری در نواحی ششگانه شهر گرگان پرداخته شد. خروجی آزمون آماری تی تک نمونه ای نشان داد که در ۱۲ بعد مربوط به تاب آوری شهری در گرگان شاهد عدم مطلوبیت نسبی هستیم و تنها یک بعد دارای مطلوبیت می باشد. همچنین آزمون پیرسون نشان داد که همبستگی ابعاد ۱۳ گانه در نواحی شهری گرگان، دارای رابطه معناداری با کاهش بلایای طبیعی بوده و بر اساس تحلیل رگرسیون، ابعاد مختلف تاب آوری در نواحی مختلف شهر گرگان دارای پراکنش فضایی ناهمگونی می باشد.
واژگان کلیدی: تاب آوری شهری، ارزیابی، گرگان

 

فهرست مطالب این پایان نامه

چکیده
فصل اول – کلیات
۱-۱مقدمه
۱- ۲- بیان مساله
۱- ۳- همیت و ضرورت تحقیق
۱- ۴- سابقه تحقیق
۱- ۵- اهداف تحقیق
۱- ۶- فرضیه های تحقیق
۱- ۷ – کاربردهای تحقیق
۱- ۸- جنبه جدید بودن و نوآوری در طرح .
۱- ۹- روش انجام تحقیق
۱- ۱۰ – روش و ابزار گردآوری اطلاعات
فصل دوم – مبانی نظری
۲- ۱- مفاهیم و تعاریف تاب آوری
۲ – ۱-۱- مفاهیم واژه ای تاب آوری
۲-۱-۲- طبقه بندی تعاریف تاب آوری
۲-۱-۳- رویکردهای مفهومی تاب آوری
۲-۱-۴- تحلیل تبیینی مفهوم تاب آوری
۲-۲- ابعاد و مولفه های تاب آوری
۲-۲-۱- ابعاد تاب آوری
۲-۲-۲-ضرورت های تاب آوری
۲-۲-۳- مولفه های تاب آوری
۲-۳- انواع تاب آوری
۲-۳-۱- تاب آوری اقتصادی
۲-۳-۲- تاب آوری کالبدی
۲-۳-۳- تاب آوری زیست محیطی
۲-۳-۴- تاب آوری اجتماعی
۲-۳-۵- تاب آوری منطقه ای
۲-۴- رویکردهای بحث تاب آوری
۲-۵- ویژگی های تاب آوری
۲-۶- تاب آوری در شهرها
۲-۷- سیر تاریخی مفهوم تاب آوری
۲-۸- اقدامات و شاخص های تاب آوری.
۲-۹- مفهوم تاب آوری و آسیب پذیری .
۲-۹-۱- کاهش آسیب پذیری یا افزایش تاب آوری؛ تغییر رویکرد
۲-۱۰- چارچوب های مفهومی سنجش تاب آوری
۲-۱۰-۲- چارچوب معیشت پایدار
۲-۱۰-۲-۱ مدل تقلیل خطر
۲-۱۰-۲-۲- مدل بازیابی
۲-۱۰-۲-۳- مدل ساختاری – شناختی
۲-۱۰-۲-۴- مقیاس عمل مدل توبین
۲-۱۰-۳- مدل مکانی (DROP)
۲-۱۰-۳-۱-فرضیات به کار گرفته شده درمفهوم سازی مدل DROP
۲-۱۰-۳-۲-فرایند مدل DROP
۲-۱۰-۳-۳- گونه های متعدد تاب آوری درگیر در فرایند مدل DROP
۲-۱۰-۴- رویکرد سرمایه – پایه مایونگا
۲-۱۱- خصوصیات یک جامعه تاب آوری
۲-۱۲- نتیجه گیری
فصل سوم- روش شناسی و شناخت محدوده
الف. روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳- جامعه آماری تحقیق.
۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه.
۳-۵- ابزارهای جمع آوری داده های تحقیق
۳-۶- مقیاس های پرسشنامه
۳-۷- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق
۳-۸- روش تجزیه تحلیل داده ها
ب)شناخت محدوده مورد مطالعه
۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری
۳-۲-۲- ویژگی های جمعیتی شهر گرگان
۳-۲-۳- ویژگی های طبیعی شهر گرگان
۳-۲-۳-۱- عوارض طبیعی و مصنوعی منطقه طرح
۳-۲-۳-۱-۱- عوارض طبیعی
۳-۲-۳-۱-۲- عوارض مصنوع
۳-۲-۳-۲- توزیع شیب
۳-۲-۳-۳- بررسی خصوصیات تکنوتیکی زمین(زلزله)
۳-۲-۳-۴- زمین لغزش
زمین شناسی حوضه آبریز بالادست گرگان
۳-۲-۴- منابع و نحوه تامین آب شهر
۳-۲-۴-۱- آب های سطحی
۳-۲-۵- شرایط اقلیمی و آب و هوایی
۳-۲-۵-۱- دمای هوا
۳-۲-۵-۲- بارش
۳-۲-۶- اوضاع کلی اقتصاد شهر، میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخشهای اقتصادی
۳-۲-۷-بافت و سازمان شهری
۳-۲-۷-۱- الگوی بافت
۳-۲-۷-۱-۱- الگوی ارگانیک (Uncurvilinear).
۳-۲-۷-۱-۲- الگوی شطرنجی(Grid)
۳-۲-۷-۱-۳- الگوی نامنظم (Deregular)
۳-۲-۷-۱-۴- الگوی شعاعی (Radial)
۳-۲-۷-۱-۵- الگوی فیوز گرید (Fused Grid).
۳-۲-۷-۲- الگوی توده و فضا.
۳-۳- نتیجه گیری.
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات (یافته های تحقیق)
۴-۱- مقدمه.
۴-۲- ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه.
۴-۲-۱- جنسیت
۴-۳-۲- وضعیت تاهل
۴-۳-۲- سن
۴-۳-۴- سطح تحصیلات
۴-۳-۵- سابقه سکونت در شهر
۴-۴- توصیف آماری سوالات پرسشنامه تاب آوری شهر گرگان
۴-۵- توصیف آماری و مقایسه میانگین ابعاد مختلف متغیر تاب آوری شهر گرگان
۴-۶- توصیف میانگین ابعاد مختلف متغیر تاب آوری شهری
۴-۶-۱- بعد سیاستهای ملی و چارچوب های قانونی موثر بر کاهش خطر پذیری بلایا
۴-۶-۲- بعد منابع و خدمات تخصیص یافته برای برنامه های اجرای با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۴-۶-۳- بعد سیاست ها و برنامه های توسعه اجتماعی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۴-۶-۴- بعد سیاست ها و برنامه های اقتصادی و مولد با رویکرد کاهش خطر آسیب پذیری.
۴-۶-۵- بعد داده های مربوط به مخاطرات و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری با ارزیابی هایخطر پذیری ملی و محلی
۴-۶-۶- بعد سیستم های هشدار سریع با تاکید بر کاهش خطرپذیری
۴-۶-۷- بعد همکاری ملی ، منطقه ای در زمینه خطرپذیری با تاکید بر کاهش خطرپذیری بلایا
۴-۶-۸- بعد قابلیت دسترسی به اطلاعات مربوط به بلایا در تمامی سطح برای ذینفعان
۴-۶-۹- بعد آموزش مرتبط با کاهش خطرپذیری و شناخت آسیب های طبیعی در مدارس و موارد آموزشی و کارگاههای آموزشی
۴-۶-۱۰- کاهش خطرپذیری بلایا هدف یکپارچه در سیاست ها و برنامه های مرتبط با محیط (استفاده از زمین، مدیریت منابع طبیعی و…)
۴- ۶-۱۱- بعد برگزاری تمرین های آموزشی مداوم برای آزمایش و توسعه برنامه های واکنش در برابر بلایا
۴ –۶-۱۲- بعد برقرار نمودن برنامه های آمادگی در برابر بلایا و برنامه های احتیاطی در تمامی سطوح اداری
۴-۶-۱۳- ذخایر مالی و ساز و کارهای احتیاطی به منظور پشتیبانی از واکنش و بازیابی موثر در زمان های مورد نیاز.
۴-۷- آزمون کولموگروف – اسمیرنف (آزمون نیکویی برازش)
۴- ۸- بررسی وضعیت ابعاد مختلف تاب آوری در شهر گرگان
۴-۹- بررسی و تحلیل تاثیر ابعاد مختلف تاب آوری شهری در کاهش مخاطرات محیطی و بلایا.
۴-۹-۱- بررسی تأثیر بُعد « سیاست های ملی و چارچوب های قانونی موثر بر کاهش خطر پذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۲- بررسی تاثیر بعد «منابع و خدمات تخصیص یافته برای نامه ها یا جرایب با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۳- بررسی تاثیر بعد « سیاست ها و برنامه های توسعه اجتماعی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان.
۴-۹-۴- بررسی تاثیر بعد «سیاست ها و برنامه های اقتصادی و مولد با رویکرد کاهش خطر آسیب پذیری» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۵- بررسی تاثیر بعد «داده های مربوط به مخاطرات و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری با ارزیابی های خطرپذیری ملی و محلی » بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۶- بررسی تاثیر بعد «رابطه سیستم های هشدار سریع با کاهش خطرپذیری» بر تاب آوری شهر گرگان.
۴-۹-۷- بررسی تاثیر بعد « تاثیر همکاری ملی ، منطقه ای در زمینه خطرپذیری بر کاهش خطرپذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۸- بررسی تاثیر بعد «قابلیت دسترسی به اطلاعات مربوط به بلایا در تمامی سطوح برای ذینفعان» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۹- بررسی تاثیر بعد «آموزش مرتبط با کاهش خطرپذیری و شناخت آسیب های طبیعی در مدارس و موارد آموزشی و کارگاه های آموزشی» بر تاب آوری شهر گرگان
۴=۹=۱۰= بررسی تاثیر بعد «کاهش خطرپذیری بلایا هدف یکپارچه در سیاست ها و برنامه های مرتبط محیط (استفاده از زمین ، مدیریت منابع طبیعی و…) » برتاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۱۱- بررسی تاثیر بعد «برگزاری تمرینهای آموزشی مداوم برای آزمایش و توسعه برنامه های واکنش در برابر بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۱۲- بررسی تاثیر بعد «برقرار نمودن برنامه های آمادگی در برابر بلایا و برنامه های احتیاطی در تمامی سطوح اداری» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۱۳- بررسی تاثیر بعد «ارتباط ذخایر مالی و ساز و کارهای احتیاطی به منظور پشتیبانی از واکنش و یازیابی موصر در زمانهای مورد نیاز» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۱۰- جمع بندی فصل چهارم
فصل پنجم – نتیجه گیری ، آزمون فرضیات، ارائه پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
۵-۲- نتیجه گیری
۵-۲-۱- نتیجه گیری از یافته های توصیفی
۵-۲-۲- نتیجه گیری از یافته های تحلیلی..
۵-۲-۲-۱- نتیجه گیری از ارزیابی میزان مطلوبیت ابعاد مختلف تاب آوری در شهرگرگان
۵-۲-۲-۲- نتیجه گیری از ارزیابی میزان وابستگی و تاثیر ابعاد مختلف تاب آوری شهر گرگان در کاهش مخاطرات طبیعی
۵-۳- آزمون فرضیه ها
۵-۴- ارائه پیشنهادات
۵-۴-۱- پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق؛ ارائه پیشنهادات کاربردی در راستای افزایش تاب آوری شهر گرگان در برابر مخاطرات محیط
۵-۴-۱-۱- پیشنهادات در خصوص بعد سیاست های ملی و چارچوب های قانونی موثر بر کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۲- پیشنهادات در خصوص بعد منابع و خدمات تخصیص یافته برای برنامه های اجرایی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۳- پیشنهادات در خصوص بعد سیاستها و برنامه های توسعه اجتماعی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۴- پیشنهادات در خصوص بعد سیاستها و برنامه های اقتصادی و مولد با رویکرد کاهش خطر آسیب پذیری
۵-۴-۱-۵- پیشنهادات در خصوص بعد داده های مربوط به مخاطرات و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری با ارزیابی های خطرپذیری ملی و محلی
۵-۴-۱-۶- پیشنهادات در خصوص بعد رابطه سیستمهای هشدار سریع کاهش خطرپذیری
۵-۴-۱-۷- پیشنهادات در خصوص بعد تاثیر همکاری های ملی ، منطقه ای در زمینه خطرپذیری بر کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۸- پیشنهادات در خصوص بعد قابلیت دسترسی به اطلاعات مربوط به بلایا در تمامی سطوح برای ذینفعان.
۵-۴-۱-۹- پیشنتهادات در خصوص بعد آموزش مرتبط با کاهش خطرپذیری و شناخت آسیب های طبیعی در مدارس و موارد آموزشی و کارگاه های آموزشی
۵-۴-۱-۱۰- پیشنهادات در خصوص بعد کاهش خطرپذیری بلایا با هدف یکپارچه در سیاستها و برنامه های مرتبط با محیط (استفاده از زمین، مدیریت منابع طبیعی و …)
۵-۴-۱-۱۱- پیشنهادات در خصوص بعد برگزاری تمرینهای آموزشی مدارم برای آزمایش و توسعه برنامه های واکنش در برابر بلایا
۵-۴-۱-۱۲- پیشنهادات در خصوص بعد برقرار نمودن برنامه های آمادگی در برابر بالایا و برنامه های احتیاطی در تمامی سطوح اداری
۵-۴-۱-۱۳- پیشنهادات در خصوص بعد ارتباط ذخایر مالی و ساز و کارهای اختیاطی به منظور پشتیبانی از واکنش و بازیابی موثر در زمانهای مورد نیاز
۵-۴-۲- ارائه پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آتی.
منابع

 

برای دریافت این پایان نامه لطفا ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ ۵۴٫۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر اقدام کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود

تعداد صفحات:۲۰۴

فرمت:docx

حجم: ۶٫۵ مگابایت

قیمت: ۵۴۰۰۰ تومان

پایان نامه شبکه های کامپیوتری DSL

پایان نامه
۱۴ بهمن
0

پایان نامه شبکه های کامپیوتری DSL

مقدمه:
امروزه، اینترنت میرود که بعنوان جزء لاینفک زندگی انسان این عصر قرار گیرد. بدون شک حتی اگر یکبار هم شده با این تکنولوژی روز دنیا برخورد کرده باشید به نقش وسیع و اهمیت و لازمه حضور آن پی خواهید برد. همان اندازه که روز به روز به اهمیت وجودی اینترنت افزوده میشود به موازات آن سرعت دستیابی به اطلاعات از طریق این تکنولوژی نیز اهمیت فراوانی پیدا میکند. به همین جهت راه حل های متفاوتی در جهت اتصال به شبکه جهانی پیشنهاد میشود که بی شک آسان ترین و کم هزینه ترین روش همیشه مورد توجه قرار میگیرد. در این بین تکنولوژی DSL گوی سبقت را از مابقی راه حلها ربوده به نحوی که روزانه حداقل ۰۰۰/۲۰ نفر در سطح جهان به علاقه مندان این تکنولوژی افزوده میشود. اما براستی چرا؟ چرا تکنولوژی DSL به محبوبیتی این چنینی دست یافته است؟
شاید دلایلی که در ذیل میآید به اندازه کافی سخنگوی این سئوال باشد.
• شما میتوانید ضمن ارتباط با اینترنت، از خط تلفن خود برای مکالمات صوتی استفاده کنید.
• سـرعت این ارتباط خـیلی بالاتر از یک مودم معمولی اسـت (mbps5/1 در مقایسه با kbps56 مودمهای کنونی)
• در این شیوه لزوماً نیازی به کابل کشی جدید ندارید بلکه میتوانید از خط تلفن معمولی خود برای ارتباط استفاده کنید.
• ارتباط دائمی با شبکه اینترنت و عدم قطعی
• هزینه شارژ ماهیانه پایین تر
• مدیریت ساده تجهیزات DSL
• پشتیبانی از کلیه پروتکلها و بهره وری از آخرین امکانات سوئیچها چون:
IP PACKET FILTERING, TRAFFIC SHAPING, VLAN

 

فهرست مطالب این پایان نامه

تکنولوژی dsl
چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL:
خطوط تلفن
DSL آسیمتریک (نامتقارن)
پل اتصالهای توپی:
کابلهای فیبر نوری:
۲٫ تجزیه سیگنال:
معایب DSL:
آینده DSL:
مختصری درباره DSL
● DSL چیست؟
● سرعت DSL
۲) کیفیت و نوع خطوط تلفن شما
● آیا می‌توانیم سرویس DSL داشته باشیم؟
▪ چگونه می‌توانم یک شبکه خانگی بسازم؟
● SPLITTERS چیست؟
۲) RADSL
۳) IDSL
۴) SDSL
۵. VDSL
ساختار جدید شبکه‎های کامپیوتری
مزایای توپولوژی BUS
معایب توپولوژی BUS
توپولوژی STAR
مزایای توپولوژی STAR
معایب توپولوژی STAR
زمان مورد نیاز برای تحویل طرح:
تجهیزات:
ارائه سرویسهای مختلف بر روی بستر شبکه:
روتر
انواع روترها
مهمترین ویژگی های یک روتر :
نحوه ارسال پیام
ارسال بسته های اطلاعاتی
آگاهی از مقصد یک پیام
پروتکل ها
ردیابی یک پیام
ستون فقرات اینترنت
روتر چیست؟
روترهای نرم افزاری :
کار یک Router چیست؟
Routerدستور کار خودش رو از کجا تهیه میکنه ؟
آشنائى با روتر
آشنائی با عناصر داخلی روتر
اینترفیس ها :
محل نصب عناصر داخلی درون روتر
مهمترین ویژگی های یک روتر :
Routerدستور کار خودش رو از کجا تهیه میکنه ؟
راه اندازی روتر سیسکو
مراحل زیر را دنبال کنید:
« نمایش config روتر»
« ذخیره config روتر»
«بازیابی config روتر»
نتیجه:
منابع :

 

برای دریافت این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق لینک زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۳۱٫۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود

تعداد صفحات:۱۰۸

فرمت: docx

حجم:۴۰۰ کیلوبایت

قیمت: ۳۱۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی مسایل اجتماعی و محیطی موثر بر انگیزه کارگران شرکت هلدینگ

پایان نامه
۱۴ بهمن
0

پایان نامه بررسی مسایل اجتماعی و محیطی موثر بر انگیزه کارگران شرکت هلدینگ (منطقه بندرگز)

چکیده
هدف اصلی در این پژوهش «بررسی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر انگیزه کارگران شرکت هلدینگ(منطقه بندرگز)» می باشد که شامل پایگاه اجتماعی– اقتصادی، بیکاری، بهداشت، تضمین کاری، ارتقا و رقابت در محیط کاری که پس از بررسی اجمالی از تاریخچه موضوع و استفاده از نظریه های صاحب نظرانی چون هالند، گرز، هرزبرگ، مک گرگور، مزلو و این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شرکت هلدینگ با تعداد جامعه آماری ۱۷۰ نفر که از این تعداد ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه آماری با فرمول کوکران انتخاب شده است. و در این پژوهش از روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم و از ابزار تحقیق اسنادی ، مصاحبه و پرسشنامه بکار رفته و اعتبار تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده و پایایی آن از الفای کرونباخ و نحوه تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.
یافته ها و نتایج گویای آن است که تمامی فرضیات با آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته اند و رابطه ای معناداری همه ی آنها تایید و H_1 آنها پذیرفته شده است.
اما در میان همه آنها فرضیه چهارم (تضمین کاری) بیشترین تاثیر را بر انگیزه کاری کارگران داشته است.
در فرضیه یک که در این تحقیق پایگاه اجتماعی – اقتصادی می باشد سطح در آمد ، اجبار خانواده ضغل پدر همین طور میزان تحصیلات در میان کارگران شرکت هلدینگ است و فرضیه دوم فرار از بیکاری هرزگی های ناشی از بیکاری در اولویت انگیزه کار است پس از آن انتظار مسئولیت پذیری بعد از افسردگی ناشسی از بیکاری توجه کارگران را به خود جلب کرده است.فرضیه سوم که به بهداشت در محیز کار اجتماعی اختصاص دارد گرما و رطوبت و همچنین وجود کمکهای اولیه در صدر عوامل موثر بر انگیزه کارگران بوده و بعد از این موارد مخاطرات در محیط کار با مواد شیمیایی در مراتب بعدی اهمیت از دیدگاه کارگران شرکت هلدینگ بوده است اما آنچه که در مقایسه با عوامل دیگر موثر بر انگیزه کار کارگران این شرکت قابل ملاحظه و دقت نظرات فرضیه و گویه های آن است که دائمی بودن کار رده نخست بیمه و رسمی بودن در رده های بعد کل عوامل موثر بر انگیزه کار کارگران است و درجه ی اهمیت و اولویت از دیدگان آنان در مورد فرضیه پنجم که به رقابت میان کارگران و کارکنان این شرکت اختصاص داشت در درجه اول حقوق کارکنان دیگر و همین طور موقعیت دیگر کارکرنان ، افزایش بهره وری و سپس ارتقاء همکاران در رتبه های بعدی قرار داشته است اما آنچه که از فرضیه ششم یعنی ارتقاء در محیط کار برای کارگران حائز اهمیت است اضافه کاری ، آموزش ضمن خدمت، و در ادامه رکود در پیشرفت کار و در نهایت ساعات زیاد کار برای ارتقاء مرتبه در محیط کاری برای کارکنان و کارگران این شرکت در اولویت و ایجاد انگیزه کاری موثر بوده است.

کلید واژها : انگیزه ، پایگاه اجتماعی – اقتصادی ، بیکاری،بهداشت ، تضمین ، رقابت ، ارتقاء

 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش
۱٫ مقدمه
۱-۱٫بیان مسئله
۱-۲٫اهمیت و ضرورت
۱-۳٫اهداف تحقیق
۱-۴٫ پرسشهای تحقیق
۱-۵٫ متغیرهای مستغل و وابسته پژوهش
فصل دوم – مرور ادبیات پژوهش
۲٫ مقدمه
۲-۱٫ بررسی واژگان موضوع
۲-۲٫ مکتب ها ، دیدگاه ها و نظریه ها
۲-۳٫جدول خلاصه نظریه ها و مفهوم ها و شاخص های آنها
۲-۴٫مدل تحلیل پژوهش
۲-۵٫فرضیه های پژوهش
۲-۶٫تعریف متغیرها و مفهوم ها
۲-۷٫ پیشینه پژوهش
۲-۸٫توجیه موجودیت پژوهش حاضر درمقایسه با پیشینه
فصل سوم – متدلوژی ( روش شناسی پژوه)
۳٫ مقدمه
۳-۱٫ روش پژوهش
۳-۲٫ جامعه پژوهش و نمونه آماری
۳-۳٫ حجم نمونه و ویژگی های آن
۳-۴٫ روش نمونه گیری
۳-۵٫ ابزار پژوهش
۳-۶٫ اعتبار و پایای ابزار
۳-۷٫ نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
۵٫ مقدمه
۵-۱٫خلاصه و نتیجه گیری
۵-۲٫راهکارها و راهبردهای پیشهادی
۵-۳٫کمبودها و نواقص
۵-۴٫پیشنهادها به پژوهشگران و کاربران
– منابع و مآخذ
پرسشنامه

 

برای دریافت این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق لینک زیر مبلغ ۲۵٫۰۰۰ تومان واریز نمایید تا لینک مستقیم دانلود برای شما نمایش داده شود:

تعداد صفحات: ۹۵

حجم:۴۱۴ کیلوبایت

فرمت: docx

قیمت: ۲۵٫۰۰۰تومان

آماده چاپ: بله

 

پایان نامه بررسی مسائل اشتغال و بیکاری در گروه سنی ۳۰- ۲۰ در شهر بندرگز

پایان نامه
۱۳ بهمن
0

پایان نامه بررسی مسائل اشتغال و بیکاری در گروه سنی ۳۰- ۲۰ در شهر بندرگز

مقدمه
جایگاه و اهمیت بیکاری مباحث متعددی را در خصوص سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ریشه کنی آن مطرح ساخته است در عین حال بیکاری تا حدودی مورد بی مهری قرار گرفته است.
توجه به مشکل بیکاری از چند بعد حائز اهمیت می باشد.
اولاً اینکه حرفه و کار یکی از عوامل تعیین کننده در زندگی انسان بوده و بر سلامت احساس و کیفیت زندگی تأثیر می گذارد. زیرا نه تنها فرد به وسیله کار توانایی های بالقوه و اکتسابی خود را بکار گرفته و نیاز های مادی خود را تأمین می کند بلکه از این طریق برای خود هویت پایدار فراهم می کند.
ثانیاً در صورتیکه پر انرژی ترین بخش فعال جمعیت یعنی جوانان بیکار می شوند و یا از پذیرش مشاغل مورد نیاز جامعه سر باز زنند این افراد سربار جامعه شده و جامعه نیز باید هزینه انتظارات و عدم کارآیی آنان را با فروش ثروتهای طبیعی خود بپردازد.
ثالثاً مسأله بیکاری از نظر تأثیر آن بر مهاجرتهای داخلی و پدیده فرار مغزها نیز دارای اهمیت می باشد. در این مقاله کوشش می کند تا ارتباط برخی از متغیرهابا مشکل بیکاری بررسی شود.

 

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱- طرح مسئله
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۳- تعریف مفاهیم
۱-۴- اهداف تحقیق …….
فصل دوم – ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- پیشینه اشتغال و بیکاری
۲-۳- انواع بیکاری
۲-۴- دیدگاه های مرتبط با بیکاری
۲-۵- استنتاج کلی
۲-۶- سوالات تحقیق
۲-۷- فرضیات تحقیق
۲-۸- مدل نظری
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- اعتبار و روایی
۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات
۳-۴- تعاریف نظری و عملی
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۴- یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم – ضمائم
نتایج
پیشنهادات
منابع و مآخذ
پرسشنامه

 

 

برای دانلود این پایان نامه لطفا ابتدا مبلغ ۲۰٫۰۰۰ تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات:۶۱

حجم:۳۶۱ کیلوبایت

فرمت:docx

قیمت: ۲۰٫۰۰۰ تومان

پایان نامه تاثیر زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر

پایان نامه
۱۳ بهمن
0

پایان نامه تاثیر زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی

 

چکیده:
استفاده موثر و اثر بخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است. مدیریت زمان شامل مجموعه ای از مهارت ها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است و تحقیق به منظور بررسی تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، از ۱۰۰۰ نفر جامعه آماری ۷۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه مدیریت زمان که بعد برنامه ریزی را می سنجد پاسخ دادند.
پرسشنامه ها پس از تکمیل جمع آوری شد. اطلاعات حاصل پس از شماره گذاری با استفاده از روش های آماری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این آزمون نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان رابطه معناداری وجود دارد. و هم چنین بین سن با مدیریت زمان همبستگی وجود دارد اما ترم های مختلف دانشجویان با مدیریت زمان همبستگی وجود ندارد.
کلید واژه:
مدیریت زمان، نگرش به زمان، برنامه ریزی، پیشرفت تحصیلی

 

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
مقدمه
اهمیت و اهداف تحقیق
بیان مسئله
بیان فرضیه
تعاریف اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تاریخچه زمان
نظریه ها
تعریف مدیریت زمان
زمان چیست
استفاده مناسب از زمان
مراحل مدیریت زمان
اولویت بندی هدف ها
موفقیت ها وشکست ها
عوامل افت تحصیلی
عوامل موفقیت تحصیلی
یافته های پژوهشی و تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
آزمودنیها
طرح تحقیق
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتایج تحلیل آماری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و ماخذ
ضمائم
پیوست پرسشنامه

 

برای دانلود این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق لینک زیر مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان واریز نمایید تا لینک مستقیم دانلود برای شما نمایش داده شود

فرمت:docx

حجم:۲۶۰ کیلوبایت

تعداد صفحات:۵۹

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

نقش سیستم سیاسی آلمان در توسعه همه جانبه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون

پایان نامه
۱۳ بهمن
0

پایان نامه نقش سیستم سیاسی آلمان در توسعه همه جانبه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

چکیده

نظام سیاسی رهیافتی نو در شناخت پدیده سیاسی و در برگیرنده نه تنها نهادهای سیاسی رسمی بلکه همه انواع فعالیت سیاسی در جامعه است.نوع نظام سیاسی کشور آلمان نقش بسزائی در تغییرات مثبت سیاسی و اقتصادی این کشور داشته است. بطور کلی مشخصه های کلی نظام سیاسی آلمان عبارتند از: قانون اساسی دمکراتیک ،جمهوری فدرالی و حکومت پارلمانی . رکن مهم نظام جدید آلمان پلورالیسم و عدم تمرکز بوده که عدم رعایت آن در گذشته آن همه فجایع به بار آورده بود . همچنین تعدد احزاب از اصول مهم این نظام می باشد. برای جلوگیری از تمرکز قدرت نیز ماده ۲۰ قانون پایه چنین مقرر می داشت که جمهوری فدرال آلمان یک دولت فدرال دمکراتیک و اجتماعی است. بالاخره بر تمام اینها باید اصل تفکیک قوا را افزود که کاملا در قانون پایه رعایت شده است .بدین ترتیب نظام جدید آلمان درردیف دمکراسیهای لیبرال مبتنی بر تعدد احزاب و پارلمان قرار می گیرد که فرق عمده آن با نظامهای انگلیس و فرانسه در فدرال بودن آن است.یکی از موثر ترین و با اهمیت ترین نتایج حکومتهای دمکراتیک که به عنوان حکومت قانون شناخته می شود این است که تمام رده های حکومتی از بالاترین رده تا  پایین ترین آن را در مقابل افکار عمومی ، پاسخگو و مسئول دانسته و به همه آنها در برابر قانون و نظام قضائی کشور یکسان نگریسته که بصورت جلوگیری از فساد اداری و مالی و در نتیجه شفافیت در کلیه جنبه های اداری یک کشور نمود پیدا می کند .بنابراین این نوع از پاسخگوئی و شفافیت در امورات کشور موجب ارتقاء سطح اعتماد ملی و از بین رفتن رانتها و روزنه هایی می گردد که از طریق آنها فاسدان اقتصادی ، قوانین و آئین نامه های موجود را دور زده و به ثروتهای کلان دست می یابند . در نتیجه با رعایت اصل شفافیت اداری و اقتصادی ، فضای کسب و کار رونق گرفته و راه برای ورود بخشهای کوچک و متوسط و خرده سرمایه گذار نیزدر بازار های اقتصادی داخلی و به موازات آن ، خارجی نیز باز شده و به فعالیتهای اقتصادی روی آورده و با توجه به اصل مهم اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار با غولهای اقتصادی در بخش دولتی برخورد نکرده و آزادانه و بدون هیچ محدودیتی به فعالیتهای سالم اقتصادی روی آورند. همانگونه که گفته شد نوع نظام سیاسی آلمان با توجه به ساختار دمکراتیک و نتایج ملموس آن ، نظیر دوام و پایداری سیاسی و نوع مدیریت سیاسی آن کشور که موجب ثبات طولانی سیاسی و اجتماعی برای این کشور گردیده منجر به نتایج درخشان اقتصادی برای کشور آلمان شده است .

 

واژه های کلیدی : نظام سیاسی ، دمکراسی ، حکومت پارلمانی ، جمهوری فدرالی ، توسعه همه جانبه

 

چکیده انگلیسی

Abstract
The political system of the new approach in understanding political phenomena and includes not only formal political institutions but also all kinds of political activities in the community. The political system of Germany ‘s political and economic role in the country has had a positive change . In general, the overall features of the German political system are: Democratic constitution , parliamentary government and a federal republic . An important element of the new German system of pluralism and decentralization of non-compliance in the past that had brought it all disasters . The multiplicity of parties from the first day he was admitted . To prevent the concentration of power in Article 20 of the Basic Law stipulates that the Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state . Finally, all these should be added that the principle of separation of powers is fully in compliance with the basic rules. Thus, a new system based on a multiplicity of parties and parliaments in Germany Drrdyf liberal democracies is the main difference between the systems is that it is a federal Britain and France . One of the most effective and the most important results of the democratic rule of law is known as this is all from the highest to the lowest echelons of government to the public , Accountable and responsible to know and they are all against the law and the judicial system , which looks identical to curb corruption and financial and thus the transparency in all administrative aspects of a country can be seen . So this kind of accountability and Promote trust and transparency in the country and the loss of rents and has openings through which economic evil , Bypass existing laws and regulations and to achieve massive wealth . As a result, compliance with the administrative and financial transparency , Business environment and the way of prosperity for small and medium sectors and Domestic economic and retail investors noted markets and parallel to it , Open and turned to foreign economic activities and according to the principle of social economy based on economic giants in the public sector did not hit the market and freely without any restrictions on their activities economically healthy . As mentioned with regard to the structure of the German political system democratic and its tangible results , Such as durability of the political and the political management of the country, which led to political instability. This has led to the country’s social and economic consequences for Germany is brilliant .
Keywords: Political system , Democracy , Parliamentary government , The Federal Republic, Comprehensive development

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
۱-۱- بیان مسئله
۲-۱- ضرورت انجام تحقیق
۳-۱- اهداف تحقیق
۴-۱- محدوده زمانی و مکانی تحقیق
۵-۱- پیشینه تحقیق
۶-۱- کلید واژه‌ها
الف) نظام سیاسی
ب) دمکراسی
ج) حکومت پارلمانی
د) جمهوری فدرالی
ذ) توسعه همه جانبه
-۱-۷ سوالات تحقیق
۸-۱- فرضیه های تحقیق
۹-۱- متغیرهای تحقیق
۱۰-۱- روش تحقیق
۱۱-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱۲-۱ چارچوب نظری محقق
فصل دوم تشریح نظام سیاسی آلمان
۲-۱ – نظام سیاسی آلمان
۲-۱-۱- مفهوم نظام
:۲-۱-۲ویژگیهای بنیادی یک نظام
۲-۱-۳- انواع نظام
۲-۲ – مفهوم نظام سیاسی
-۲-۲-۱نظام سیاسی آلمان
-۲-۲-۲ مشخصه های کلی نظام سیاسی آلمان
الف) قانون اساسی دمکراتیک
ب) جمهوری فدرالی
ج) حکومت پارلمانی
-۷ حکومت پارلمانی در آلمان
۸- ساختار نظام حزبی پارلمانی آلمان
فصل سوم ( شناخت مبانی نظام سیاسی آلمان )
۱-۳- مبانی نظام سیاسی آلمان
الف) اصول مهم قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان
ب) ماهیت نظام سیاسی آلمان
۱ – دمکراسی
الف – معنی و تعریف دمکراسی
ب – دمکراسی به مثابه فلسفه اجتماعی
ج – انواع دمکراسی
د) نقش اپوزیسیون در دمکراسی
ذ- احزاب سیاسی
۱) تعریف و ماهیت احزاب سیاسی
۲) خاستگاه احزاب سیاسی
۳) پایه های احزاب سیاسی
۴) کارویژه های احزاب سیاسی
ج) اصول و مبانی فکری و عملی دمکراسی های غربی
۱) اصول مشترک دمکراسی های غربی
الف) اصل مشروعیت
ب) اصل برابری
ج) اصل آزادی
۲) مکانیسمها و اسلوبهایی که اصول دمکراسی را تضمین می کند
۲-دولت رفاه
الف) دولت رفاه چیست
ب) خصوصیات دولت رفاه
ج) کارویژه های دولت رفاه
فصل چهارم ( نتایج و دستاوردهای اجرای نظام سیاسی آلمان )
بخش اول
الف) حوزه سیاسی
۱- سیاست داخلی
الف) تداوم و استمرار نظام سیاسی
ب ) جلوگیری از بروز کودتا یا انقلاب
ج) اتحاد مجدد شرق و غرب آلمان
۲- سیاست خارجی
الف) آلمان به عنوان شریکی در جهان
ب) سیاست خارجی آلمان
ج) خطوط اصلی سیاست خارجی آلمان
د) تلاش برای همگرایی اروپایی
ذ) آلمان به عنوان شریکی سازنده در اتحادیه اروپا
ر) آلمان شریکی مطلوب در عرصه بین المللی
ز) آلمان و مقوله حقوق بشر
س) نقش آلمان در اتحادیه اروپا
ش) ابتکارات جهت تعمیق و توسعه
ص) نقش آلمان در پارلمان اروپا
ض) وظایف آینده اتحادیه اروپا
ط) ماموریت های بین المللی برای صلح
ظ) فعالیت آلمان درسازمانهای بین المللی
ک) سیاست توسعه
م) شاخصهای حوزه سیاسی
۱ ) نظام سیاسی کشور عراق
۲) نظام سیاسی کشور لیبی
ب) حوزه اقتصادی
۱- جایگاه اقتصادی جمهوری فدرال آلمان
۲) آلمان مرکز پرقدرت اقتصادی در بازار جهانی
۳) صادرات
۴) سیاست اقتصادی
۵) نظام اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار
۶) مواجهه با بحران اقتصادی
۷) نوآوری برای بازارهای آینده
۸) بخش های قوی در صنعت و خدمات
۹) بخش خدمات
۱۰) شکوفایی اقتصاد فرهنگی و خلاقانه
۱۱) سرمایه گذاری در آلمان
۱۲) سرمایه گذاران بین المللی در آلمان
۱۳) فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۴) جنبه های مختلف اقتصادی آلمان
۱۵) سیاست اقتصاد خارجی
۱۷) شاخصهای حوزه اقتصادی
ج) حوزه اجتماعی
۱) جامعه ای دوستدار خانواده
۲) جامعه مدنی ، تلاش در جهت خدمت به جامعه
۳ ) سهم بزرگ زنان شاغل
۴ ) گرایش بیشتر به کار پاره وقت
۵ ) کلیسا و جوامع دینی
۶ ) آلمان کشور ورزش
۷ ) افزایش مشارکت مدنی
۸ ) اعطای تابعیت
۹) برابری حقوق زنان و مردان
۱۰ ) بیمه بیکاری
۱۱ ) بیمه بازنشستگی
۱۲ ) دولت اجتماعی
۱۳ ) تقسیم پستهای مدیریتی
۱۴ ) سطح تخصص
۱۵ ) مهاجرین و قانون مهاجرت
۱۶ ) در خصوص شادمانی، سیر وسفر ، فرهنگ روزمره و شیوه زندگی آلمان
۱۷)آلمان ، سرزمین گردشگران
۱۸) سایر جاذبه های گردشگری آلمانیها
۱۹ ) خوش فرمی ، مد و طراحی
۲۰ ) معماری با بیان
۲۱ ) کشاورزی آلمان
۲۲) شاخصهای حوزه اجتماعی
د)حوزه آموزش، علم، پژوهش
۱) رقابت جهانی برای جذب بهترین مغزها
۲) اصلاحات برای ورود به عرصه رقابت بین المللی
۳ ) نظام آموزش عالی
۴ ) فعالیت گسترده پژوهشی توسط بخش خصوصی
۵ )آموزش در مدرسه
۶ ) نظام دوگانه آموزش حرفه ای
۷ ) اختراعات و نوآوری ها در آلمان فدرال (۱۹۴۹-۲۰۰۸)
۸ ) برندگان آلمانی جایزه نوبل
۹) شاخصهای حوزه علمی و پژوهشی
ذ) حوزه فرهنگ
الف) جنبه های مختلف عرصه فرهنگ در آلمان
۱- ادبیات
۲- تئاتر ، ژانری که همواره در حال کشفی جدید است
۳) موسیقی ، طیفی سرزنده از سبک ها
۴) سینما ، تاریخ موفقیت آمیز تصاویر متحرک
۵) هنرهای تجسمی ، میدانی برای ایده های جدید
۶) آلمانی ، یک زبان خارجی جذاب
۷) رسانه ها ، نظامی با وجوه متنوع
۸) عرصه مطبوعات ، دنیای روزنامه ای چندصدایی
۹) اینترنت و رسانه های اجتماعی ، یک دنیای جدید
۱۰) عرصه رادیو و تلویزیون ، نظامی دو گانه
۱۱) سیاست های فرهنگی در خارج
۱۲ ) استفاده از رسانه ها
۱۳ ) اقتصاد ، هنر و خلاقیت
۱۴ ) بازار کتاب

۱۵ ) بنیاد فرهنگی دولت فدرال
۱۶ ) جایزه فیلم آلمان
۱۷ ) جشنواره ها
۱۸ ) دکومنتا

۱۹ ) فعالیت فرهنگی ایالات

۲۰ ) نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت
۲۱) شاخصهای حوزه فرهنگ و هنر
ر) حوزه زیست محیطی
(۱مسیرهایی جهت دست یابی به سیاستی مدرن و پایدار برای حفظ شرایط اقلیمی و انرژی
الف ) انرژی اتمی
ب) گازهای گلخانه ای وفعالیت در جهت کاهش آن
ج) انرژی های تجدید شونده
د ) ضرورت همکاری بین المللی برای حفظ شرایط اقلیمی
ذ ) معاهده شرایط اقلیمی
بخش دوم
آلمان به عنوان یکی از پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشورهای جهان
۱- مفهوم رشد و توسعه
۲- تقسیم بندی جوامع براساس سطح توسعه آنها
۳- معیارهای سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع
۴- شاخص کیفیت زندگی ، معیاری برای سنجش رفاه انسان
۵ – آلمان به عنوان کشور توسعه یافته
۶) جهانی شدن اقتصاد ، محیط زیست و توسعه پایدار
الف) مفهوم توسعه پایدار
ب) محیط زیست و اجزای آن
ج) جهانی شدن اقتصاد ، توسعه پایدار و محیط زیست
د)چگونگی تحقق توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست
ر) آلمان پیشتاز توسعه پایدار
فصل پنجم نتیجه گیری
۱) دست یابی به اهداف تحقیق
۲) دلایل عمده تاثیرگذاری نظام سیاسی آلمان بر نتایج مهم اقتصادی این کشور
۳) مهمترین مزایای شکل حکومت دمکراسی

۴) تائید و اثبات فرضیه های تحقیق

منابع و مآخذ

 

در فایل دانلودی که به صورت فشرده شده است یک فایل شامل متن کامل و آماده ی چاپ پایان نامه ، و دو فایل نیز برای ارائه و دفاع وجود دارد که به صورت خلاصه است.

 

برای دریافت این پایان نامه  ۱۹۹ صفحه ای لطفا ابتدا مبلغ ۶۱۰۰۰ تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود برای شما نمایش داده شود

تعداد صفحات: ۱۹۹

فرمت: docx

حجم: ۶٫۴ مگابایت

قیمت: ۶۱۰۰۰ تومان